Sophia-Vereeniging reageert op RDA-advies bijtincidenten

AMSTERDAM – De Raad voor Dierenaangelegenheden bracht eind februari het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld. Preventie van ernstige hondenbeten bij mens en dier uit. De Sophia-Vereeniging is bezorgd over het eenzijdige advies van de Raad en stuurde een brief naar staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken waarin ze haar bezwaren kenbaar maakt over de ‘One strike out’-methode.

Heropvoeding

Het grootste bezwaar van de Sophia-Vereeniging tegen het advies van de Raad is dat deze adviseert om honden die gebeten hebben meteen te euthanaseren. Dit advies is niet alleen in strijd met een eerder advies uit 2013, maar ook met de geldende wet- en regelgeving rond het houden van dieren. Zo staat in het Besluit houders van dieren dat een dier mag worden gedood als het ‘niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken heeft’. Het advies van de RDA gaat hier volledig aan voorbij en biedt geen mogelijkheid om te onderzoeken of heropvoeding van de hond (en van de eigenaar) tot positieve resultaten leidt.

Landelijk beleid noodzakelijk

De RDA adviseert dat gemeentes een centrale rol gaan spelen in het tegengaan van bijtincidenten. De Sophia-Vereeniging is van mening dat de oplossing voor het probleem van ernstige bijtincidenten niet aan 388 afzonderlijke gemeenten kan worden overgelaten en dat eenduidig, landelijk beleid daarom noodzakelijk is.

Lees hier de brief aan de staatssecretaris.