Lager btw-tarief dierenartsen voorkomt huisdierenleed

De Sophia-Vereeniging verzoekt staatssecretaris Wiebes van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, wat de drempel verlaagt om (tijdig) een dierenarts te bezoeken. Al bijna 15.000 mensen hebben hun steun betuigd en pleiten voor meer toegankelijke medische zorg voor huisdieren. Wilt u meehelpen? Onderteken de petitie!

Te laat naar de dierenarts

Zoals iedere huisdiereigenaar weet, kunnen de rekeningen van de dierenarts flink oplopen. Voor sommige mensen is dit reden om niet naar een dierenarts te gaan of ermee te wachten tot het te laat is, met voor de dieren veel pijn of een vroegtijdige dood tot gevolg. Anderen brengen hun dier naar het asiel. Ook zijn de kosten vaak reden om huisdieren niet te castreren, waardoor er talloze nestjes geboren worden terwijl de opvangcentra overvol zitten.

Hoog btw-tarief

In Nederland vallen diergeneeskundige handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%. De Sophia-Vereeniging vindt dat merkwaardig, want medische hulp aan mensen is vrijgesteld van btw. Over diensten van kappers, schoenmakers en kledingreparateurs hoeft slechts 6% belasting betaald te worden. Wij verzoeken staatssecretaris Wiebes van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te reduceren. Als de prijzen omlaag gaan, zullen mensen eerder een dierenarts bezoeken en kan ernstig dierenleed worden voorkomen.

Help mee!

Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor lagere dierenartskosten, is de Sophia-Vereeniging een petitie gestart. Deze zal na het zomerreces worden aangeboden. Wilt u bijdragen aan betere en goedkopere zorg voor huisdieren? U kunt het verzoek aan de staatssecretaris kracht bijzetten door onze petitie te ondertekenen. Via info@sophia-vereeniging.nl kunt u petitielijsten aanvragen waarmee u handtekeningen kunt verzamelen, bijvoorbeeld bij vrienden, familie of uw dierenarts.

Namens alle huisdieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!

Steffie van Horck

Steffie van Horck

Directeur