Dierenwelzijnsmoties: huisdieren in de politiek

Op de valreep voor het kerstreces was  dinsdag 17 december een belangrijke dag voor dierenwelzijn: er werd in de Tweede Kamer over een flink aantal dierenwelzijnsmoties gestemd. Moties die waren ingediend naar aanleiding van het Algemeen Overleg Dierenwelzijn dat een aantal maanden geleden in de Tweede Kamer plaats vond. Er was een aantal – ook aangenomen – moties over de opvang van wilde dieren, maar ook een drietal moties over gezelschapsdieren.  

Stroomhalsband

De motie van Kamerlid Von Martels van het CDA betrof een verzoek aan de minister om nader te onderzoeken of er uitzonderingen mogelijk zijn op het verbod op de stroomhalsband als trainingsmiddel. Die motie heeft het gelukkig niet gehaald! Het verbod op het gebruik van deze e-collar gaat volgens de minister op 1 juli 2020 in. 

motie Von Martels

Eisen aan het houden van honden

Er was nog meer goed nieuws voor de dieren. Een motie van SP-Kamerlid Futselaar over vereisten voor hondeneigenaren van hoogrisicohonden werd aangenomen. Dit zijn honden die gefokt zijn om grote schade toe te brengen als ze bijten, de zogenaamde ‘vechthonden’. In verschillende EU-lidstaten worden aanvullende eisen gesteld aan eigenaren van hoogrisicohonden, zoals een bewijs van goed gedrag of een houdvergunning. Met de motie verzoekt Futselaar de regering om te onderzoeken of dat soort regelgeving ook voor Nederland juridisch haalbaar is. Kunnen we in Nederland ook een cursus of een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht stellen voor eigenaren van hoogrisicohonden?  Fijn dat deze motie bijna unaniem werd aangenomen!

Wat ons betreft zou die verplichting overigens niet alleen voor houders van hoogrisicohonden moeten gelden, maar voor alle hondeneigenaren.  

motie Futselaar

Hondenhandel

Tenslotte was er de motie van VVD-Kamerlid Weverling over de illegale hondenhandel. Er worden nog steeds erg veel honden onder miserabele omstandigheden in Oost-Europese landen gefokt en, vaak te jong en zonder de verplichte vaccinaties, in Nederland verkocht voor een lage prijs. En dat terwijl de Nederlandse fokker zich aan allerlei regelgeving moet houden. Weverling verzocht onze minister om in overleg te treden met deze probleemlanden, zodat ook daar de handhaving verbeterd wordt op Europese wettelijke vereisten wanneer zij honden exporteren. Weverling verzocht ook om deze malafide import- en exportstromen inzichtelijk te maken. Een heel goed plan wat ons betreft. 

We pleiten er overigens voor om alle handelsstromen van dierenhandel inzichtelijk te maken. Transparantie is daarin ver te zoeken. Het is nu niet inzichtelijk waar bijvoorbeeld de hamsters en vogels vandaan komen die in tuincentra, dierenwinkels en op het internet verkocht worden. 

motie Weverling
Anne Mulder

Anne Mulder

Beleidsmedewerker