Hond in Boer zoekt vrouw stimuleert dierenleed

De Sophia-Vereeniging zou graag zien dat Yvon Jaspers haar hond niet meer meeneemt naar de opnames van Boer zoekt vrouw. Hond Tommy is zo populair, dat de vraag naar Australian labradoodles enorm is toegenomen. Vaak loopt het echter slecht af met ‘trendhonden’ die in een impuls zijn aangeschaft. Bovendien werkt de plotselinge populariteit van een ras malafide hondenhandel in de hand.

Impulsaankopen

Veel honden die impulsief worden gekocht, hebben een rotleven voor de boeg. Het baasje realiseert zich te laat dat zijn trouwe viervoeter duur is in het onderhoud. Een hond kost gemakkelijk € 1.500,- per jaar aan voer, inentingen, de dierenarts, verzorging en een vakantie-adres. Bovendien vraagt het dier veel tijd en energie, die lang niet iedere eigenaar op kan brengen. En zo melden zich jaarlijks duizenden spijtoptanten met hun hond bij het asiel. Andere ondoordacht aangeschafte honden krijgen na korte tijd niet meer de aandacht die ze verdienen, met een leven vol eenzaamheid, frustratie en probleemgedrag tot gevolg.

Malafide hondenhandel

Naarmate een ras populairder wordt, groeit bovendien de malafide handel in deze dieren. Talloze hondenfokkers in binnen- en buitenland nemen het niet zo nauw met het dierenwelzijn. Zo lang er maar veel pups geboren worden die snel kunnen worden aangeboden aan goedbetalende klanten die geen zin hebben om een half jaar te wachten op een pup. Het hondenleed bij malafide fokkers is groot: moederhonden die in grote donkere schuren aan de lopende band nestjes baren, geen medische zorg, hondjes die veel te vroeg bij de moeder worden weggehaald, niet worden ingeënt en over grote afstanden worden vervoerd. Het gevolg laat zich raden: de pups zijn zwak, ziek en lastig opvoedbaar. Soms is euthanasie de enige redding.

Kopieergedrag

Impulsaankopen leiden tot veel dierenleed. De vele dalmatiërs (101 Dalmatiërs), Sint-Bernardhonden (Beethoven), chihuahua’s (Paris Hilton) en Schotse herdershonden (Lassie) die uiteindelijk in het asiel terecht kwamen, zijn daarvan het bewijs. De Sophia-Vereeniging roept beroemdheden en film- en televisiemakers op om in dezen hun verantwoordelijkheid te nemen. Yvon Jaspers moet haar huisdier niet laten meespelen in Boer zoekt vrouw, want dit zet mensen aan tot kopieergedrag en dat pakt slecht uit voor de dieren.

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Beleidsmedewerker