Dierverkoper verplicht te informeren

Sinds 1 juli 2014 is het verplicht dat verkopers van gezelschapsdieren schriftelijke informatie meegeven over het dier dat zij verkopen. Dat staat in het Besluit houders van dieren. Koop je dus bijvoorbeeld een parkiet, hamster, hond, goudvis of baardagame, dan hoor je daar informatie op papier bij te krijgen.

In die informatie moet in elk geval iets staan over de verzorging en de huisvesting die het dier nodig heeft, het gedrag van het dier en met welke kosten je rekening moet houden. Zo weet je bij het kopen van een dier waar je op moet letten en waar je aan begint. Je kunt de informatie mee naar huis nemen en later nog eens nakijken, en laten lezen door uw huisgenoten. Op die manier maak je een goede start met je nieuwe huisdier.

Dus ga je een huisdier kopen? Let dan op of de verkoper je schriftelijke informatie meegeeft en vraag er zelf om als dit niet het geval is. Je hebt er immers recht op, en zo heb je de belangrijkste zaken over de verzorging van je dier op een rijtje. Heeft de verkoper nog geen informatie beschikbaar, dan kan hij eenvoudig de LICG huisdierenbijsluiter van je dier uitprinten en meegeven. Daarin staat alles wat je moet weten als je aan een huisdier begint!

De verplichting volgens het Besluit houders van dieren

De verplichting tot het verstrekken van schriftelijke informatie geldt voor iedereen die bedrijfsmatig een gezelschapsdier verkoopt aan een particulier, en betreft alle gezelschapsdieren. Volgens het besluit zijn dat alle zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen die als gezelschapsdier gehouden worden, inclusief de ‘productiedieren’ konijn, rat, muis, cavia, goudhamster en gerbil, en met uitzondering van de overige productiedieren. De productiedieren staan genoemd in bijlage II van het besluit.

Bron: LICG