malafide hondenhandel

Malafide hondenhandel en fokkers: koop hier niet

Malafide hondenhandelaren en malafide hondenfokkers fokken puur uit winstbejag puppy’s. Het motto bij malafide hondenhandel is om zo veel mogelijk nestjes per moeder te kunnen voorkomen. Dit zorgt voor schrijnende omstandigheden voor de moederhond en bovendien geven deze fokkers en handelaren helemaal niets om het welzijn van de kwetsbare puppy’s.  Medische zorg ontbreekt in de malafide hondenhandel. Hondjes worden door malafide hondenfokkers te vroeg bij de moeder weggehaald, krijgen geen inenting en worden over grote afstanden vervoerd. Het gevolg laat zich raden: de dieren zijn zwak, ziek en lastig opvoedbaar. Soms is euthanasie de enige redding.

Aanpak malafide hondenhandel

Jaarlijks worden er meer dan 50.000 pups via de malafide hondenhandel verkocht: ongeveer de helft van alle honden die wordt aangeschaft is afkomstig van malafide hondenfokkers of handelaren. Vaak komen deze hondjes uit het buitenland. Hun importeurs moeten zich registreren, maar een deel van hen kon tot voor kort de regels gemakkelijk omzeilen. Hierdoor wisten veel mensen niet dat zij pups kochten bij handelaren die zich totaal niet bekommeren om dierenwelzijn. Zeer veel mensen kochten te goeder trouw en met de beste bedoelingen een pup bij een fokker of handelaar die zij beter links hadden kunnen laten liggen.

Om malafide hondenhandel aan te pakken, pleitte de Sophia-Vereeniging jarenlang voor de invoering van een Identificatie- en Registratieplicht en een goede controle hierop. Medio 2013 kwam het er eindelijk van. Sindsdien moeten alle honden worden gechipt (identificatie) en de informatie over de hond wordt bewaard (registratie): wie is de moederhond, wie is de fokker, wat is de raslijn, wie is de eigenaar? Zo kan getraceerd worden waar een zieke pup vandaan komt en kunnen de malafide handelaren en fokkers worden aangepakt.

Jij kunt helpen malafide praktijken te voorkomen

Door de Sophia-Vereeniging te steunen, help je bij de aanpak van malafide hondenfokkers en handelaren. Wij blijven ons non stop inzetten voor het welzijn van huisdieren. Word lid en gun honden een beter leven.

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws.