Exotische dieren en de huiskamer? Foute mix!

Ons land wacht al 25 jaar op een wet die het verbiedt om exotische dieren als huisdier te houden. Het is voor mens en dier van belang dat die wet er komt, stellen bestuurders van de Sophia-Vereeniging, de Dierenbescherming, World Animal Protection, de Dierencoalitie en Stichting AAP.

Wist je dat je legaal een steppezebra op Marktplaats kunt kopen? En dat je thuis een krokodil mag houden? Ondanks dat ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat exotische dieren niet als huisdier gehouden zouden mogen worden, is de noodzakelijke regelgeving – een positieflijst – er nog steeds niet.

Die lijst voor huis- en hobbydieren bepaalt welke diersoorten aantoonbaar veilig en geschikt zijn om als huisdier te houden. Soorten die niet op de lijst staan, zijn niet toegestaan. Zolang die lijst er niet is, blijven de risico’s voor dierenwelzijn, volksgezondheid en biodiversiteit groter dan noodzakelijk, met alle kosten van dien. De lijst moet er dus komen – voor dieren, mensen en onze leefomgeving. Exotische dieren zijn simpelweg geen geschikte huisdieren. Ze hebben complexe behoeftes waarin het gemiddelde huishouden niet kan voorzien, met dierenwelzijnsrisico’s als gevolg.

In 1998 ontsnapten exotische Pallas’ eekhoorns bij een dierenhandelaar. De diertjes verdrongen de inheemse rode eekhoorn en bleken daarnaast schadelijk voor infrastructuur en bomen. De kosten om ze te vangen en de schade te herstellen worden door de Zoogdiervereniging geschat op 350.000 euro. De huidige COVID-19-pandemie legt bloot dat in wilde dieren onbekende virussen kunnen schuilen. Aangezien er weinig controle is op de exotische dierenhandel, weten we niet welke virussen deze dieren bij zich dragen. In Duitsland stierven in 2015 drie houders van eekhoorns aan een nieuw bornavirus (VSBV-1). Op dit moment heerst het overdraagbare coronavirus ook onder nertsen in de Nederlandse veehouderij. Tegelijkertijd mogen nertsen als huisdier gehouden worden. Recent onderzoek van Science wijst uit dat de kosten om een pandemie te bestrijden 500 keer hoger zijn dan maatregelen nemen om die te voorkomen. De positieflijst is een belangrijk instrument in die preventieve aanpak.

In Nederland is al jaren breed politiek draagvlak voor de positieflijst. Toch duurt het voor zoogdieren (reptielen, amfibieën en vogels moeten nog ‘even’ wachten) al ruim 25 jaar. Dit heeft veel dierenleed en hoge kosten tot gevolg, bijvoorbeeld voor de vele arbeidsuren van de betrokken ambtenaren en dierenexperts. Ook ontstaan er kosten door het ontbreken van deze regelgeving, zoals handhavingskosten en opvangkosten van inbeslaggenomen dieren die illegaal of in verschrikkelijke omstandigheden worden aangetroffen. Ten slotte zijn er de hoge kosten voor het beheersen van schade door ontsnapte of losgelaten exotische huisdieren. Kortom: zowel dier als mens is erbij gebaat als die positieflijst er snel komt.

NAMENS
Co’tje Admiraal, Directeur/Bestuurder de Dierenbescherming.
Dirk Jan Verdonk, Directeur World Animal Protection en voorzitter Dierencoalitie
David van Gennep, Directeur Stichting AAP
Steffie van Horck, Directeur Sophia-Vereeniging

Deze brief verscheen op 15 augustus 2020 in het AD.

Steffie van Horck

Steffie van Horck

Directeur