amazone vogel alleen in kooi

Een vogel moet bewegen

Het is helaas nog steeds geen uitzondering dat vogels in kooien worden opgesloten waar zij nooit uitkomen. Een essentiële levensbehoefte van vogels is lichaamsbeweging. Die krijgt de vogel het beste door flinke stukken te vliegen. Het heen en weer fladderen van tak naar tak valt daar zeker niet onder. Soms wordt ervoor gekozen om de vogel, als vorm van verrijking, mee naar buiten te nemen. Om de vogel te beletten (ver) weg te vliegen, worden de vleugels gekortwiekt. Daarbij wordt een punt van de slagpen afgeknipt. Dit is niet pijnlijk en bij de volgende rui groeien er weer nieuwe lange veren terug. Leewieken, een lichamelijke ingreep waarbij het laatste vleugellid permanent wordt verwijderd, is sinds 2018 verboden! We zijn geen voorstander van het kortwieken van vleugels. Maar als kortwieken het leven van de vogel aanzienlijk verbetert, dan is dat beter dan een leven zonder verrijking, afleiding en sociaal contact.

Natuurlijke behoeftes

Ieder dier, dus ook iedere vogel die je in gevangenschap houdt, moet zijn natuurlijke gedrag kunnen uiten. Dieren die dit niet kunnen, zullen daar zowel lichamelijk als psychisch last van ondervinden. De gevolgen daarvan lopen uiteen van gefrustreerd gedrag tot een vroegtijdige dood. Wil je weten hoe je een vogel moet houden? Kijk dan goed naar zijn natuurlijke omstandigheden. Is hij sociaal? Geef hem soortgenoten en kwalitatieve aandacht van jouzelf als verzorger. Zoekt hij een groot deel van de dag naar voer? Bied zijn eten dan niet hapklaar aan. Besef je dat sommige omstandigheden niet na te bootsen zijn. Dit kan een reden zijn om te besluiten dat je die bepaalde soort dan ook niet als huisdier moet willen houden.

kanarie sociaal vogels
ara papegaai kromsnavel

Positieflijst

Omdat niet alle vogelsoorten geschikt zijn om te houden als huisdier, is de Sophia-Vereeniging voorstander van invoering van de Positieflijst. Dit is een lijst met dieren, opgesteld door de overheid, waarvan op grond van wetenschappelijke criteria is vastgesteld dat het mogelijk is om deze dieren als huisdier te houden. Dieren die niet op deze lijst staan, mogen straks niet meer of onder strikte voorwaarden, gehouden worden. Momenteel wordt deze lijst opgesteld voor zoogdieren, maar ook voor vogels zal een dergelijke lijst worden gemaakt.

Weten wat wij doen om huisdieren een beter leven te geven?