Vuurwerkbeleid 2022-2023 versnipperd

AMSTERDAM – Nog een kleine twee maanden en het is weer Oud en Nieuw. Vuurwerk en huisdieren zijn geen goede combinatie. De afgelopen jaren gold er in Nederland, vanwege de corona-pandemie, een landelijk volledig vuurwerkverbod. Dit jaar verschillen de regels echter per gemeente. Zorg dat jij en je dieren voorbereid zijn!

Beleid per gemeente verschillend

Het kabinet laat voor de jaarwisseling 2022-2023 de regelgeving rondom het verbieden van vuurwerk over aan de individuele gemeenten. Nu.nl deed rondvraag bij de gemeenten en ontdekte dat het beleid enorm verschilt. Let op: landelijk geldt wel sinds 2020 een verbod op vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots) voor particulieren.

Volledig vuurwerkverbod:

 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Heemstede
 • Heumen
 • Rotterdam
 • Mook en middelaar
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Soest
 • Utrechtse heuvelrug

De gemeente Schiermonnikoog overweegt nog of zij voor een verbod gaan.

Op termijn willen de gemeenten Amersfoort (per 2023), Krimpenerwaard (per 2024) en Gouda (per 2025) ook een algeheel vuurwerk verbod instellen. Nog 25 andere gemeenten bespreken deze mogelijkheid nog.

Vuurwerkvrije zones:

Minstens zeventig gemeenten werken met vuurwerkvrije zones. Dat zijn specifieke gebieden in de gemeente waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Meestal zijn die rondom ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen, scholen en kerken. In de meeste gemeenten zijn deze zones verplicht, maar in een aantal gevallen zijn de zones vrijwillig. Dat betekent dat het aan de inwoners zelf is om zich eraan te houden, maar dat er niet wordt gehandhaafd. In veertien andere gemeenten wordt nog overlegd, maar de kans is groot dat ook daar vuurwerkvrije zones worden ingevoerd. Bron: nu.nl

Wetsvoorstel vuurwerkverbod

Vorig jaar zetten ruim 100 dierenwelzijns- en milieuorganisaties zich in om vuurwerk landelijk definitief te verbieden met de campagne IK KLAP. De campagne haalde in korte tijd 20.000 handtekeningen op van medestanders. De campagne valt onder het Vuurwerkmanifest dat al meer dan 700.000 keer ondersteund is. Dit jaar dienden Groenlinks en de Partij voor de Dieren een wetsvoorstel voor een landelijk verbod in. Uiteraard ondersteunen we dit wetsvoorstel en we roepen politici op om voor dit wetsvoorstel te stemmen. 

Wees voorbereid

Heb jij huisdieren? Zorg dan dat je goed bent voorbereid op de jaarwisseling. Controleer wat het beleid in jouw gemeente/wijk zal zijn (let op: dit beleid kan nog wijzigen!). Geldt bij jou geen vuurwerkverbod en heb jij een dier dat zeer bang is? Kijk dan wat je nog kunt bereiken met vuurwerktraining. ga je het daar niet mee redden? Kijk dan naar mogelijkheden om met je dier naar een veiligere, rustigere locatie te gaan rondom de jaarwisseling.