vuurwerkverbod
4 januari 2022
> Nieuws

100 organisaties steunen wetsvoorstel definitief vuurwerkverbod


Amsterdam – GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienen deze week hun wetsvoorstel in voor een definitief vuurwerkverbod. 100 organisaties door het hele land, waaronder de Sophia-Vereeniging, World Animal Protection, Natuurmonumenten en de Dierenbescherming, ondersteunen dit wetsvoorstel met de campagne ‘Ik KLAP’.

Campagne ‘IK KLAP’

Vuurwerk zorgt jaarlijks voor veel dierenleed en milieuvervuiling. Daarom heeft een groot aantal landelijke en regionale organisaties – die zich inzetten voor dierenwelzijn en het milieu – de handen ineen geslagen met de campagne ‘IK KLAP’ waar zij gezamenlijk pleiten voor een definitief landelijk verbod op vuurwerk. En dat is bijzonder, want niet eerder zijn zoveel dierenwelzijn- en milieuorganisaties samen opgetrokken voor een hoger doel.

Samen voor dier én milieu

Ruim 100 organisaties die zich op verschillende manieren inzetten voor dierenwelzijn en het milieu roepen de landelijke overheid met de campagne ‘IK KLAP’ op om vuurwerk definitief te verbieden. Niet alleen het afsteken ervan, ook de verkoop. Meer partners zijn o.a. Wakker Dier, de Vogelbescherming en Dier&Recht. De campagne toont op indringende wijze het negatieve effect van vuurwerk op huisdieren, wilde dieren en de natuur. Waarna zoveel mogelijk mensen worden gestimuleerd om mee te klappen voor een landelijk verbod. Ook krijgen zij feestelijke alternatieven voorgeschoteld voor het gebruik van vuurwerk met Oud & Nieuw.

Vuurwerkangst en gehoorschade bij dieren

Niet alleen huisdieren als honden, katten, konijnen en knaagdieren hebben veel last van vuurwerkstress. Vuurwerk zorgt tijdens de jaarwisseling ook bij vogels en andere wilde dieren voor veel angst. Vooral het geluid is angstaanjagend voor dieren, omdat hun gehoor veel gevoeliger is dan dat van de mens. Een dier reageert vanuit zijn natuurlijke gedrag en instinct op wat het ziet, ruikt en hoort. De meeste dieren slaan dan op de vlucht, waardoor er veel ongelukken zoals aanrijdingen gebeuren. En vogels vliegen in blinde paniek tegen ramen, hoogspanningskabels en andere hoge obstakels aan, vaak met de dood tot gevolg.

Milieuvervuiling door vuurwerk

Ook de natuur ondervindt jaarlijks overlast aan vuurwerk. Bij het afsteken van vuurwerk komt fijnstof vrij. Dat zorgt voor luchtvervuiling en is schadelijk voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van mens en dier. Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling. Het fijnstof komt namelijk samen met onverbrande vuurwerkresten, die chemische stoffen en zware metalen bevatten, ook terecht in het water en in de grond.

Verbod op afsteken én verkopen vuurwerk

De dieren én het milieu zijn dus slachtoffer van het menselijk plezier, en daar moet volgens de deelnemende partners van de campagne ‘IK KLAP’ een einde aan komen! Voor de afgelopen jaarwisseling gold – net als vorig jaar – een landelijk verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Dit tijdelijke verbod had te maken met de Covid-19 pandemie, en had als doel om tijdens nieuwjaarsnacht de zorg te ontzien. De partners van de campagne ‘IK KLAP’ zetten zich dan ook in voor een definitief verbod op het afsteken én verkopen van vuurwerk op landelijk niveau.

Vuurwerkmanifest

Het Vuurwerkmanifest steunt de campagne ‘IK KLAP’ met de website www.ikklap.nl. Inmiddels wordt het manifest door meer dan 700.000 particulieren en organisaties gedragen. De partners van deze campagne pleiten weliswaar voor een totaalverbod op vuurwerk, zij zien gemeentelijke vuurwerkshows waar het manifest zich voor inzet als tussenstap omdat doel te bereiken.