Help de dieren in Oekraïne!

AMSTERDAM – De oorlog in Oekraïne raakt niet alleen miljoenen mensen, maar ook dieren lijden intens. Wilde dieren, dierentuindieren, vee, huisdieren: allemaal hebben ze met spoed hulp nodig. In tijden van crisis is het enorm belangrijk dat deze hulp goed gecoördineerd wordt om ervoor te zorgen dat het hulpaanbod het beste aangesloten kan worden op de vraag. In dit bericht delen we de mogelijkheden om de dieren te kunnen helpen. Dit bericht wordt regelmatig ge-update. Alvast ontzettend bedankt voor je steun!

Wat kun jij doen om de dieren in Oekraïne te steunen? 

Er wordt door verschillende organisaties ook gekeken naar de mogelijkheden om hulp te bieden aan dieren die nog niet in Nederland zijn. Nederlandse organisaties bieden al financiële hulp aan opvangen in Oekraïne, bijvoorbeeld House of Animals, of sturen voedsel, beschikbaar gesteld via DierenLot, naar de grens in Polen. IFAW heeft een ervaren internationaal rampenrespons-team dat de situatie monitort en hulpvragen inventariseert via disasterresponse@ifaw.org. Hulp wordt afgestemd met andere dieren -en humanitaire organisaties en geboden aan opvangen, dierentuinen en boeren. IFAW is stand-by om hulp te gaan bieden in de regio, zodra de situatie dat toelaat. 

Andere organisaties die actief hulp bieden zijn bijvoorbeeld Deutscher Tierschutzbund – Shelter Tierschutzzentrum Odessa, UAnimals, OIPA, Lucky strand, Happy pawUAAA, Fundacja Viva! Polska, Gyvunu Geroves Iniciatyvos. Al deze orgaisaties kunnen jouw hulp goed gebruiken. Steun hen alsjeblieft met een donatie.

Wat wordt er gedaan voor de dieren die naar Nederland komen?

Dierenhulporganisaties gaan samenwerken om in Nederland hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. De Dierenbescherming, DierenLot, IFAW en de NFDO hebben de handen ineengeslagen om één meldpunt op te zetten en hulp te coördineren. Vanaf maandag 7 maart, 09:00 uur zijn telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl opengesteld voor gevluchte Oekraïners die hulp voor hun dieren nodig hebben.

Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen, kunnen hier hulp aanvragen. Dieren kunnen dan geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes en voer of eventueel tijdelijk onderdak. 

Hulpvraag inventariseren en coördineren 

Momenteel is het nog onduidelijk hoe groot de vraag is en waar er precies behoefte aan is. Samen zoeken de dierenhulporganisaties op basis van de binnengekomen hulpvragen naar passende oplossingen. De Dierenbescherming en de NFDO stemmen de hulp en opvang in Nederland onderling af en werken daarbij samen met verschillende andere dierenhulporganisaties, waaronder Mendoo en de KNMvD. 

Samenwerking

Hulp voor Dieren uit Oekraïne is een initiatief van de Dierenbescherming, IFAW, DierenLot en de NFDO en wordt gecoördineerd door de Dierenbescherming. Verder helpen onder meer de KNMvD, de dierenpolitie, organisaties in de Dierencoalitie, Mendoo, Stray-AFP en Stichting Huisdierenwelzijn mee om alle nodige hulp in Nederland te kunnen bieden.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

In de regio Amsterdam-Amstelland loopt de coördinatie vooralsnog via de Dierenambulance Amsterdam. Kun jij hulp bieden of is er hulp nodig? Neem contact op via het contactformulier op de website of telefonisch (bij spoed).

Foto: @sapitonmix