hond en kat Sophia-Vereeniging
19 april 2018
> Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2018

AMSTERDAM – Graag blikken wij samen met jou terug op de gebeurtenissen in 2017 en willen we je op de hoogte brengen van de plannen voor de toekomst. We nodigen alle leden van de Sophia-Vereeniging dan ook van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 mei 2018. De ledenvergadering vindt plaats op het kantoor van de Sophia-Vereeniging te Amsterdam en zal beginnen om 14:00 uur.

Indien je bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig wilt zijn, kun je contact opnemen met het kantoor via telefoonnummer 020 – 623 61 67 of via info@sophia-vereeniging.nl. Tevens kun je via deze weg vanaf half mei het Jaarverslag 2017 (digitaal) en een routebeschrijving opvragen.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
  4. Jaarverslag 2017
  5. Begroting 2018
  6. Aftreden, benoemen en herbenoemen ledenraad- en bestuursleden
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Laat je ons weten of je erbij bent?