Meer aandacht voor gezondheid rashonden door fokkers en overheid

AMSTERDAM – Dat er veel mis is in de rashondenwereld, is bekend. Inteelt brengt nare ziektes met zich mee en het fokken op uiterlijk heeft bij een aantal hondenrassen geleid tot fysieke kenmerken waar de dieren ernstig onder lijden. Toch is er al veel veranderd sinds de Sophia-Vereeniging zich inzet voor deze honden. De boosheid over de kritische houding van de vereniging heeft plaatsgemaakt voor erkenning van de problemen en worden er door de sector en door de overheid stappen gezet om de gezondheid van rashonden te verbeteren.

Overheidsmaatregelen

Om problemen bij rashonden en lookalikes aan te pakken, moet er een verbod komen op het fokken op uiterlijke kenmerken die het welzijn van honden schaden, zo vindt de Sophia-Vereeniging. Alleen met wettelijke maatregelen zijn alle honden geholpen. Het door de overheid ondersteunde Fairfokplan van de Raad van Beheer met maatregelen om de gezondheid van rashonden te verbeteren, geldt in principe alleen voor fokkers die zijn aangesloten bij de Raad van Beheer. Dat vormt een groot probleem, want maar een derde van alle honden komt van deze fokkers. Bovendien heeft de Raad van Beheer geen juridische bevoegdheid waarmee fokkers gedwongen kunnen worden zich aan het Fairfokplan te houden.

Gesprek met Raad van Beheer

In maart zat de Sophia-Vereeniging om tafel met de Raad van Beheer. Hoewel de meningen verschillen over de precieze inhoud van het Fairfokplan, vinden beide partijen dat het plan zou moeten worden omgezet naar overheidsbeleid. “We zijn blij te vernemen dat de Raad ondertussen serieuze stappen onderneemt om het fokbeleid binnen de eigen organisatie diervriendelijker te maken”, zegt directeur Steffie van Horck. “Voorlopig hoogtepunt is een aanpassing van de rasstandaard van de Engelse buldog, die met een minder platte snuit weer normaal moet kunnen ademen. Ook zijn er voor het eerst sinds jaren weer Engelse buldogpups geboren op natuurlijke wijze. Dat is heel goed nieuws voor een ras dat zo is doorgefokt dat geboortes tot voor kort alleen nog maar via een keizersnede konden plaatsvinden.”

PETscan

Ook een gesprek met de beleidsmedewerker Dierenwelzijn Gezelschapsdieren van Economische Zaken stemt positief. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een brief die de Sophia-Vereeniging in december aan de staatssecretaris stuurde. Hoewel een wettelijk verbod op het fokken op ziekmakende uiterlijke kenmerken vooralsnog uitblijft, worden ook vanuit de overheid stappen ondernomen. Zo hebben genetici van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie een meetsysteem ontwikkeld voor DNA-diagnostiek: PETscan. Dierenartsen worden gestimuleerd om dit systeem te gebruiken zodat ernstige erfelijke ziektes beter in kaart kunnen worden gebracht en kunnen worden bestreden.

Maatschappelijke druk

“De neuzen staan steeds meer dezelfde kant op”, zegt Van Horck. “Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar. Dat is niet alleen de verdienste van een effectieve politieke lobby, maar ook van de maatschappelijke druk die de Sophia-Vereeniging uitoefent. Onze campagnes dragen bij aan steeds meer draagvlak voor het oplossen van de problemen. Hoe we komen tot een gezondere rashond, daarover lopen de meningen uiteen. Maar dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. De Sophia-Vereeniging blijft de ontwikkelingen kritisch volgen, de problemen onder de aandacht brengen en lobbyen voor wettelijke kaders die rashonden beschermen.”

Animatie

Om de rashondenproblematiek voor iedereen inzichtelijk te maken, liet de Sophia-Vereeniging een animatie ontwikkelen. Het filmpje legt op een duidelijke manier uit wat er mis is met veel rashonden en waarom overheidsmaatregelen nodig zijn. Help je mee? Door het filmpje binnen je eigen netwerk te delen draagt je bij aan bewustwording over het onderwerp. Zo kunnen we samen een verschil maken.