Strenger verbod stroomhalsband honden

DEN HAAG – In de Tweede Kamer werd vandaag opnieuw gesproken over het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden. Er werden zeven moties ingediend, waarvan het merendeel is gericht op een strenger verbod. De komende week zullen wij de Kamerleden adviseren om de moties waar we voor gelobbyd hebben te steunen. Want er moet snel een einde komen aan het afschuwelijke dierenleed dat stroomstootapparatuur veroorzaakt. We roepen iedereen op ons advies aan de Kamerleden kracht bij te zetten door onze petitie te ondertekenen voor een verbod zonder uitzonderingen. Teken nu en laat je stem horen voor de dieren! 

Verbod stroomhalsband

Na intensieve lobby in voorgaande jaren, kondigde minister Schouten aan dat per 1 juli 2021 een verbod geldt op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden. Broodnodig, want nog steeds worden talloze honden met stroombanden getraind. Ze lopen daarbij fysiek en mentaal ernstige schade op. Dit werd onder andere getoond in Zembla en Undercover in Nederland, die gruwelijke praktijken bij trainers van politiehonden in beeld brachten. Bovendien is wetenschappelijk aangetoond dat met alternatieve, diervriendelijke trainingsmethoden even goede resultaten worden behaald. Toch wordt een verbod tegengewerkt door onder andere de jagerslobby en politiehondentrainers, die hun stem vinden bij de SGP en het CDA.

Moties

Hoewel er al meermaals uitgebreid over het verbod werd gedebatteerd in de Tweede Kamer, was er vandaag opnieuw een overleg op initiatief van het CDA. Bijzonder was dat juist deze partij schitterde in afwezigheid bij het indienen van moties. Wel werd gemeld dat het CDA de moties van SGP en BBB zou steunen. Zij pleiten voor meer uitzonderingen op het verbod: laagenergetische stroombanden en elektronische erfafscheiding moeten toegestaan blijven, aldus de drie partijen. Minister Schouten gaf aan deze moties te ontraden, omdat ook hierbij sprake is van een ernstige aantasting van het dierenwelzijn en omdat er diervriendelijke alternatieven voorhanden zijn.

Verbod zonder uitzonderingen

De Sophia-Vereeniging is heel blij dat minister Schouten het huidige verbod blijft verdedigen. Wij zullen de Tweede Kamerleden adviseren om de minister hierin te steunen en de volgende week tegen de moties van SGP en BBB te stemmen. Tevens motiveren wij de Kamerleden om achter D66, SP, PVV en de Partij voor de Dieren te gaan staan, die juist pleiten voor een aanscherping van het verbod. Zo wil de minister een uitzondering voor politiehonden die niet meer op een andere manier te corrigeren zijn. Wat ons betreft is het onaanvaardbaar dat deze dieren ernstig mishandeld mogen blijven worden. Bovendien toonde Zembla dat deze honden zo beschadigd zijn dat ze een ernstig gevaar voor de volksgezondheid vormen.