Meerderheid Tweede Kamer tegen uitzonderingen stroomhalsbandverbod

DEN HAAG – Vandaag werd er door de Tweede Kamer gestemd op moties over het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden. Een spannend moment! Voorstanders van stroombanden willen uitzonderingen op het verbod, die heel slecht zouden uitpakken voor honden. Daarom zetten we – samen met onze achterban – alles op alles om deze uitzonderingen te voorkomen. En dat is gelukt: met een grote meerderheid van de stemmen werden de dieronvriendelijke moties van SGP en BBB van tafel geveegd.

Verbod stroomstroomstootapparatuur

Per 1 juli 2021 is het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden verboden. Daar zijn wij ontzettend blij mee, want met deze apparatuur wordt zeer ernstige fysieke en mentale schade toegebracht die op geen enkele manier te rechtvaardigen is. Toch bestaat er verzet tegen dit verbod, onder andere door jagers en politiehondentrainers. In de afgelopen jaren spanden zij meermaals politici van SGP, CDA en sinds kort BBB voor hun karretje om minister Schouten te overtuigen van het nut en de ‘noodzaak’ van het gebruik van stroomhalsbanden.

Uitzonderingen op het verbod

Vorige week dienden SGP en BBB moties in voor extra uitzonderingen op het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur: laag-energetische stroombanden en elektronische erfafscheiding zouden toegestaan moeten blijven. De Sophia-Vereeniging is het daar niet mee eens, om meerdere redenen:

  • Afhankelijk van het soort hond (vacht, huid, karakter) en van de weersomstandigheden kan een laag-energetische schok net zoveel schade en trauma toebrengen als een hoogenergetische schok. Het is wetenschappelijk bewezen dat stroomstootapparatuur, ongeacht de intensiteit, pathologische angst, heftige pijn, wonden, chronische stress en trauma’s bezorgt en blijvende psychische en lichamelijke schade aanricht;
  • Er zijn hele goede alternatieven: je erf kun je prima afscheiden met een omheining en vele wetenschappelijke publicaties tonen aan dat met diervriendelijke, niet-aversieve training dezelfde of zelfs betere resultaten te behalen zijn.

Grote meerderheid stemt tegen uitzonderingen

In de afgelopen week schreven we alle Tweede Kamerleden aan met het verzoek om tegen de dieronvriendelijke moties te stemmen. Naast wetenschappelijk bewijs, konden we maatschappelijk draagvlak aantonen met onze petitie voor een totaalverbod, die door duizenden dierenvrienden werd ondertekend. Het resultaat was overweldigend: maar liefst 80% van de Kamerleden stemde tegen de moties van SGP/BBB. Deze partijen wisten alleen CDA, FvD en JA21 voor zich te winnen.

Gevaar voor de veiligheid

Het liefst zouden wij zien dat er geen enkele uitzondering op het verbod wordt toegestaan. Politie en Defensie mogen stroomstootapparatuur echter blijven gebruiken als een hond afwijkend gedrag vertoont en niet op een andere manier te corrigeren is. Zorgwekkend, want honden die niet luisteren zonder stroom, zijn niet geschikt om mee te werken. Zembla toonde onlangs nog hoe deze dieren een gevaar vormen voor onze veiligheid.

Totaalverbod

Het goede nieuws is dat politie en Defensie geen honden meer willen afnemen die met stroom getraind zijn. De omvang van die afschuwelijke praktijk neemt daarmee in belangrijke mate af. De verwachting is dat het verdwijnen van met stroom getrainde honden ertoe zal leiden dat het corrigeren met stroom door politie en Defensie ook niet meer nodig zal zijn. Over vier jaar wordt dit geëvalueerd. Wij blijven ons ervoor inzetten dat er zo snel mogelijk een totaalverbod komt, want het mishandelen van dieren is in geen enkel geval acceptabel.