NVWA pakt fokkers van katten met korte snuit aan

DEN HAAG – De NVWA heeft controles uitgevoerd bij twee fokkers van katten met korte snuit, zogenoemde ‘Peke Face Perzen’. Tijdens die controles is vastgesteld dat de fokkers niet hebben voorkomen dat schadelijke (uiterlijke) kenmerken zijn doorgegeven. Dit is in strijd met artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren: de fokker moet zoveel mogelijk voorkomen dat uiterlijke kenmerken schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn of gezondheid van de nakomelingen. Deze constatering heeft geleid tot schriftelijke waarschuwingen. Om overtredingen in de toekomst te voorkomen moet de fokker zijn fokbeleid aanpassen.

Uiterlijke kenmerken

De Peke Face Pers kan uiterlijke kenmerken hebben die schadelijke gevolgen hebben voor het welzijn en/of de gezondheid van het dier en de nakomelingen, zoals kortsnuitigheid. Bij de gecontroleerde fokkers is vastgesteld dat de gebruikte fokdieren kortsnuitig zijn (brachycefalie) en uiterlijke kenmerken hebben die het welzijn en de gezondheid van de dieren benadelen.

Historisch was de Perzische kat een zwaargebouwde, stevige kat met een rond gezicht en grote ogen. In het midden van de vorige eeuw is het ras met een steeds kortere neus gefokt. Er is een tweedeling gekomen tussen de traditionele Perzische kat met de (iets) langere neus (Doll face Persian) en de moderne showkwaliteit Pers (Peke face Persian). De rasstandaard voor de showkatten is hierop aangepast.

Kortschedelig

Er zijn wereldwijd meerdere verenigingen voor kattenliefhebbers, ieder met hun eigen rasstandaard.  De standaarden van de grootste verenigingen eisen allen dat in profiel het voorhoofd, de neus en de kin in een rechte lijn liggen, en dat een duidelijke “stop” (overgang van neus naar voorhoofd) tussen de ogen moet liggen. Het selecteren voor deze kortere neus gaat gepaard met een verkorting en vervorming van de schedel. Dieren met deze kenmerken worden samengevat onder de term “brachycefaal”, of “kortschedelig”.

Aandoeningen

De vorm van de schedel bij brachycefale katten is ernstig veranderd in vergelijking met de schedel van katten met een “normale” neuslengte. De schedel is verbreed, en de bovenkaak is verkort en naar boven gekanteld. De onderkaak is ook verkort, maar iets minder dan de bovenkaak, waardoor de onderkaak naar boven opbuigt. De inwendige structuren die in en rond de neus, bek en keel aanwezig zijn worden verdrongen doordat er niet voldoende plaats meer is. Dit kan resulteren in een aantal aandoeningen bij de brachycefale kat die het welzijn aantasten, zoals moeilijk ademen, hoorbare ademgeluiden, tranen van de ogen, huidontsteking in de huidplooien rondom de neus, moeilijk kunnen eten en tandaandoeningen.

De controles zijn uitgevoerd na handhavingsverzoeken van Dier&Recht. Tijdens de controle is ook gekeken naar de verzorging van de dieren. Deze was in orde. Eerder heeft de NVWA een schriftelijke waarschuwing gegeven aan een fokker van Sphynx Bambino katten. Dit najaar worden controles uitgevoerd bij fokkers van kortsnuitige honden.

Bron: NVWA