Handhaving
17 oktober 2019
> Persbericht

Ernstig huisdierenleed door falende NVWA

AMSTERDAM – Tijdens een Algemeen Overleg werd afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer het disfunctioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besproken. Minister Schouten van LNV erkende dat de handhaving van de dierenwelzijnsregels ver benedenmaats is en dat de veehouderij meer en beter toezicht behoeft. De Sophia-Vereeniging onderschrijft deze noodzaak, maar is teleurgesteld dat er met geen woord gerept werd over de gezelschapsdieren in Nederland. De dierenbeschermingsorganisatie vindt het onacceptabel dat er bij de NVWA slechts vijf inspecteurs beschikbaar zijn om toezicht te houden op ruim dertig miljoen huisdieren. Om de minister aan te moedigen te investeren in handhaving, is de vereniging een petitie gestart op www.sophia-vereeniging.nl.

NVWA schiet tekort 

Uit een onlangs verschenen rapport van 2Solve blijkt onder meer dat er door de NVWA niet adequaat wordt opgetreden, dat meldingen niet goed worden opgevolgd en dat er verkeerde prioriteiten worden gesteld. “Het probleem bij de NVWA is een veelkoppig monster”, aldus minister Schouten. Geconstateerd werd dat de instantie op de schop moet zodat het dierenleed in de veehouderij daadwerkelijk kan worden aangepakt. De Sophia-Vereeniging zou graag zien dat ook het toezicht op de gezelschapsdierensector in Nederland wordt uitgebreid en aangescherpt. “Het is evident dat ook de huisdieren beter beschermd moeten worden”, zegt directeur Steffie van Horck. “Afgelopen maandag nog toonde het AVROTROS-programma Ellie in de handel hoeveel ellende er plaatsvindt in de hondenhandel. Pups die op Marktplaats worden aangeboden, komen vaak uit Oost-Europese schuren waar de diertjes weken te vroeg bij de moeder worden weggehaald, niet worden gesocialiseerd en allerlei ziektes onder de leden hebben. Eenmaal hier sterven ze vaak vroegtijdig.” 

Schrijnend huisdierenleed

Meldingen over wanpraktijken in de gezelschapsdierensector worden nu door slechts vijf fulltime medewerkers bij de NVWA opgevolgd. Volgens de Sophia-Vereeniging is dat onaanvaardbaar. “Er leven meer dan dertig miljoen huisdieren in Nederland, die lang niet allemaal de zorg krijgen die ze nodig hebben”, zegt Van Horck. “Illegale puppyhandel, ernstige verwaarlozing, dieren die zo zijn doorgefokt dat ze dagelijks pijn hebben en ziek worden, hondengevechten, fokkers die kerngezonde konijntjes en cavia’s doden met een stoeptegel omdat ze de verkeerde kleur hebben, het illegale aanbod van dieren op het internet: deze schrijnende overtredingen van de Wet dieren zijn aan de orde van de dag, maar worden nauwelijks aangepakt. In een beschaafd land als Nederland zou je verwachten dat we juist zouden investeren in het bestrijden van deze malafide praktijken.”

Petitie voor meer handhaving

Om de minister aan te moedigen om meer budget vrij te maken voor toezicht en handhaving, is de Sophia-Vereeniging een petitie gestart op www.sophia-vereeniging.nl. “Wij roepen iedereen met een hart voor dieren op om onze petitie te tekenen, zodat we kunnen laten zien dat het Nederlandse volk dierenleed niet accepteert: niet in de stallen en de slachthuizen, maar ook niet achter de gesloten deuren van kwaadwillende fokkers, handelaren en eigenaren van huisdieren”, aldus Van Horck. “We waarderen de inzet van minister Schouten in het implementeren van nieuwe dierenbeschermende maatregelen. Maar zolang deze niet gehandhaafd kunnen worden, is geen dier ermee gebaat. Met voldoende capaciteit bij de toezichthoudende instanties kunnen dieren ook daadwerkelijk de bescherming krijgen die ze verdienen.”