Fokkers houden ontwikkeling naar gezondere rashond tegen

AMSTERDAM – De Raad van Beheer, de vertegenwoordiger van fokkers van rashonden, verzet zich tegen regelgeving die een oplossing voor de gezondheidsproblemen moet gaan bieden voor honden met te korte snuiten. Dat werd duidelijk tijdens de informatiebijeenkomst die de Raad organiseerde voor hondenfokkers afgelopen week. De Sophia-Vereeniging maakt zich zorgen over het dierenleed onder kortsnuiten nu de Raad aangeeft dat zij niet achter het criterium voor een langere snuit staan. Zo houden fokkers de ontwikkeling naar een gezondere rashond tegen.  

In opdracht van minister Schouten van LNV, stelde de Universiteit Utrecht fokcriteria op. Daarmee kwam er afgelopen maart een verbod op het fokken van honden met extreem korte snuiten. De wetenschappelijk opgestelde criteria gaven de NVWA en LID concrete handvatten waarop gehandhaafd kan worden. Daarmee leek het einde in zicht van het dierenleed bij hondjes met korte snuiten en alle gezondheidsproblemen die daarmee gepaard gaan.

De Sophia-Vereeniging vindt het zorgwekkend dat de Raad van Beheer tijdens de bijeenkomst aangaf dat ze probeert de minister te overtuigen om op dit criterium niet te handhaven. Daarmee houdt de Raad opzettelijk de ontwikkeling van het fokken van gezondere rashonden tegen.