Prikband honden verboden per juli 2018

DEN HAAG – Het gebruik van de zogenaamde prikband is per 1 juli 2018 zonder uitzondering verboden. De halsbanden met scherpe pinnen die naar binnen steken mogen niet meer gebruikt worden, ook niet door deskundigen. 

Wijziging

Hiervoor is een wijziging gemaakt in het Besluit Houders van Dieren. Daarin is nu bepaald dat het bevestigingsmiddel, waarmee de hond is vastgelegd, en de halsband, waaraan dat middel is bevestigd, zodanig moeten zijn ontworpen dat er geen wurging of verwonding bij de hond optreedt. Het gebruik en het dragen van de prikbanden valt daarmee per 1 juli 2018 onder dierenmishandeling.

Stroomband 

Het verbod op het gebruik van de zogenaamde e-collar, een elektronische halsband, gaat voorlopig nog niet in. De stroomband mag alleen onder toezicht van deskundigen gebruikt worden, die kunnen aantonen dat ze de band deskundig en verantwoord inzetten. Het gebruik moet gericht zijn op gedragsverandering bij de hond ter voorkoming van gevaar voor mens of dier. De overheid buigt zich momenteel nog altijd over de precieze invulling van deze deskundigheid. De Sophia-Vereeniging pleit voor een verbod op de stroomband. Omdat er met positieve trainingsmethoden dezelfde resultaten bereikt kunnen worden, vinden wij dat er geen reden is om dwang en geweld te gebruiken.

Meld op 144

Merk je alsnog gebruik van de prikband op, dan kun je dat melden. Neem dan contact op met meldpunt 144.