Castratieplicht katten oplossing voor ‘vogelmoorden’

AMSTERDAM – Volgens juristen van de Tilburg Universiteit overtreden katteneigenaren Europese wetgeving als ze hun huiskat vrijuit naar buiten laten. De katten doden en verstoren vogels en kleine zoogdieren en dat is volgens hen in strijd met Europese regelgeving voor natuurbescherming. Volgens de Sophia-Vereeniging neemt het aantal ‘vogelmoorden’ alleen af als er minder katten geboren worden. De organisatie pleit daarom al jaren voor een castratie- en chipplicht voor alle katten in Nederland.

Kat buiten illegaal

Juristen Arie Trouwborst en Han Somsen stellen dat katten niet alleen een ecologische ravage aanrichten, maar dat het ook illegaal is om je kat ongecontroleerd buiten te laten. Onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Nederland verplicht om bepaalde soorten en hun leefgebieden te beschermen en mogelijke bedreigingen te beperken. De sterfte van vogels en kleine zoogdieren is volgens de Sophia-Vereeniging niet toe te schrijven aan het jachtinstinct van de huiskat, maar aan het overschot katten in ons land.

Kattenoverschot

In Nederland leven naar schatting bijna 3 miljoen huiskatten en tot wel 1,2 miljoen zwerfkatten en dat aantal groeit gestaag. Terwijl de asielen vol katten zitten, worden er bij mensen thuis ook nog eens duizenden katjes geboren. “Regelmatig zijn dat ongelukjes”, vertelt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Maar het komt ook vaak voor dat mensen bewust kiezen een nestje katjes te nemen want dat is zo schattig. Ze staan er niet bij stil dat asielkatten zo nog minder kans op een nieuw thuis hebben. Bovendien planten die katjes zich ook weer voort: een kater die de hort op gaat, kan zomaar een buurtpoes bezwangeren en op die manier ongemerkt voor nieuwe zwervertjes zorgen.”

Castratieplicht

De Sophia-Vereeniging pleit al jaren voor het verplicht chippen en castreren/steriliseren van (huis)katten. Zo zorg je ervoor dat de kattenpopulatie minder hard groeit. “Je slaat drie vliegen in een klap”, zegt Van Horck. “Minder katten in het asiel, minder zwerfkatten en minder dode vogeltjes en kleine zoogdieren.” Het aantal zwerfkatten kan teruggedrongen worden via de beproefde Trap, Neuter and Return (TNR)-methode. Zwerfkatten worden daarbij gevangen, gecastreerd en teruggeplaatst indien ze te verwilderd zijn. Zo wordt een uitsterfbeleid in gang gezet.

Belgisch voorbeeld

Minister Schouten reageerde gisteren al meteen dat er geen katten-straatverbod komt. Zij erkende deze zomer dat er wat gedaan moet worden aan het grote zwerfkattenprobleem. Daarom heeft zij in juli toegezegd dat er dit jaar een pilot wordt gestart voor een chipplicht, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Wat de Sophia-Vereeniging betreft is alleen een chipplicht geen oplossing voor het kattenprobleem. Wij pleiten voor een landelijke chip- én castratieplicht. In België is zo’n chip- en castratieplicht voor katten sinds 2018 succesvol ingevoerd, waarbij ook een btw-verlaging op de kattencastratie is goedgekeurd.