Stroomhalsband
22 mei 2017
> Nieuws

Nieuwe overheidsmaatregelen voor verbetering dierenwelzijn

AMSTERDAM – De bezwaren van de Sophia-Vereeniging op het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld van de Raad voor Dierenaangelegenheden, zijn overgenomen. Zo komt er onder meer een landelijke databank voor bijtincidenten, moeten houders van risicohonden verplicht een cursus volgen en wordt het advies van de RDA om honden die gebeten hebben meteen te euthanaseren niet overgenomen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken treft onder andere deze overheidsmaatregelen om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren.  

Overheidsmaatregelen

De maatregelen werden dinsdag aangekondigd door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Om te zorgen dat het aantal bijtincidenten afneemt, wordt er een uniform registratiesysteem opgesteld. Daarnaast wil Van Dam een laagdrempelig meldpunt realiseren, waarmee vroegtijdige signalen van gevaarlijk of hinderlijk gedrag van houders met honden wordt geregistreerd. Bovendien worden er voorbereidingen getroffen voor een strafrechtelijk houdverbod en het strafbaar stellen van het ophitsen van een dier.

Euthanasie volgens one-strike-out

Het volgens de Sophia-Vereeniging meest bezwaarlijke advies van de RDA, om honden zonder sluitende identificatie en registratie na een bijtincident direct te euthanaseren, neemt Van Dam expliciet niet over. Er moet onderzocht worden onder welke omstandigheden de hond gebeten heeft, is er sprake van mishandeling, ophitsen of treiteren. Bovendien moet er getoetst worden of een hond veilig herplaatst kan worden.

Cursus

Verder moeten per 2018 hoogrisicohondeneigenaren verplicht een cursus volgen. “Een goede eerste stap”, vindt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk nog een stap verder. De cursus moet voor eigenaren van alle honden verplicht worden, niet alleen risicohonden. Bovendien zouden potentiele hondeneigenaren voorafgaand aan het aanschaffen van een hond een cursus moeten volgen. Dat is de beste manier om onverantwoord houderschap en ondoordachte aanschaf van honden te voorkomen.”

Dierenwelzijn

De brief van Van Dam bracht nog meer goed nieuws voor dierenwelzijn. Voor gezondere rasdieren wordt de ingeslagen weg gecontinueerd. Voor 38 hondenrassen en 2 kattenrassen zijn de problemen in kaart gebracht. Om deze gegevens te verrijken en representatief te houden, worden dierenartsen verzocht mee te doen en onderzoeksgegevens vanuit hun eigen praktijk aan te leveren. De malafide hondenhandel wordt aangepakt door het systeem sluitender te maken. Zo is vanaf het najaar niet meer de fokker verantwoordelijk voor een correcte geboorteregistratie, maar de dierenarts en geregistreerde chippers. Bovendien wordt het dierenpaspoort voor honden verplicht en komt er een witte lijst van handelaren.