Stroomhalsband
1 juni 2017
> Nieuws

Hond Rex is geen voorwerp: dierenwelzijnsorganisaties slaan handen ineen tegen wanbeleid overheid

DORDRECHT – De hond van Dora Rodic werd eind vorig jaar in beslag genomen na een mild bijtincident. Toen na onderzoek bleek dat hond Rex terug kon naar zijn eigenaar, bleek het dier al te zijn herplaatst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dora zet nu alles op alles om haar hond terug te krijgen. Zij is een petitie gestart samen met zes dierenwelzijnsorganisaties; de Sophia-Vereeniging, Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, en Martin, Helly en Sacha Gaus. De brief ‘Hond Rex is geen voorwerp!‘ is gericht  aan de Tweede Kamer en roept de overheid op dieren niet langer als voorwerp te behandelen.

Wanbeleid

Rex is niet het enige slachtoffer van dit wanbeleid: stelselmatig worden honden of andere dieren als voorwerp behandeld door de overheid (het OM en de RVO) en voortijdig vervreemd (weggedaan) of vernietigd (gedood). Dit beleid is strijdig met de Wet dieren waarin staat dat een dier een eigen intrinsieke waarde heeft, een levend wezen is met gevoel en bewustzijn, waar rekening mee gehouden dient te worden. De initiatiefnemers van de petitie willen dat dit wanbeleid van de RVO en het OM stopt, een dier is geen voorwerp. Met de petitie hopen zij te bereiken dat de Tweede Kamer er voor gaat zorgen dat overheidsinstanties als het OM en de RVO de Wet dieren gaan naleven en er een aparte regeling voor het beslag op levende dieren komt. Tevens pleiten zij ervoor dat hond Rex teruggegeven wordt aan Dora.