VN erkennen verband tussen dierenwelzijn en milieu

Tijdens de vijfde zitting van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA 5) in Nairobi is vandaag een historische resolutie aangenomen die het verband tussen dierenwelzijn en milieucrises erkent. De resolutie, die gesteund werd door 193 lidstaten, is de eerste over dierenwelzijn bij het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) ooit en brengt het onderwerp hoger op de mondiale agenda.

De resolutie verzoekt de uitvoerend directeur van UNEP een rapport op te stellen over het verband tussen dierenwelzijn, milieu en duurzame ontwikkeling. Hierbij gaat het onder andere om de impact op biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, milieuvervuiling en het risico van nieuwe besmettelijke ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Compassion in World Farming (CIWF) is aanwezig bij UNEA 5 en zette zich samen met collega-organisaties in voor aanname van de resolutie (1). In Nederland riep de organisatie samen met 18 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties (2), waaronder de Sophia-Vereeniging, minister Staghouwer op de resolutie te steunen.

Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Dit is een geweldige stap voor de dieren en voor ons allemaal. Verbetering van dierenwelzijn is van levensbelang om een duurzame toekomst voor dieren, mensen en de planeet veilig te stellen. De resolutie die vandaag is aangenomen is een belangrijke eerste stap om ervoor te zorgen dat alle lidstaten en UNEP dierenwelzijn en natuurbescherming overal ter wereld verbeteren.”

Tevens werd een resolutie over duurzaam stikstofbeheer aangenomen, een belangrijke stap in de strijd tegen stikstofvervuiling. De doelstelling om de stikstofvervuiling tegen 2030 wereldwijd te halveren is helaas tijdens de onderhandelingen verloren gegaan.

De resolutie over dierenwelzijn was een initiatief van de regering van Ghana en werd mede-ingediend door zes andere lidstaten: Senegal, Burkina Faso, Ethiopië, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en Pakistan.

1 CIWF werkte samen met collega-organisaties om steun te werven voor de aanname van de resolutie, onder leiding van Compassion trustee, Josphat Ngonyo, en het Africa Network for Animal Welfare (ANAW), samen met de World Federation for Animals en AU-IBAR.

2 Naast CIWF, Caring Vets, CAS International, De Faunabescherming, Dierenbescherming, Dierencoalitie, Eyes on Animals, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Sea First Foundation, Sophia Vereeniging, Stichting AAP, Stichting Bont voor Dieren, Stichting Proefdiervrij, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dier&Recht, Stichting VIER VOETERS, Vissenbescherming, Wakker Dier en World Animal Protection Nederland.