Speciaal voor leden: Jubileumeditie Algemene Ledenvergadering

AMSTERDAM – In ons jubileumjaar blikken we graag samen met onze leden op feestelijke wijze en op een bijzondere locatie terug op de gebeurtenissen in 2016. We nodigen alle leden van de Sophia-Vereeniging dan ook uit voor de jubileumeditie van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 17 juni 2017. Deze zal plaatsvinden in het Amsterdam Museum (voorheen genaamd Amsterdams Historisch Museum). Ben jij erbij?

Stadsecoloog Remco Daalder

Voorafgaand aan de vergadering bieden we leden de gelegenheid om gratis het Amsterdam Museum te bezoeken. De vergadering begint om 15:00 uur. De officiële agenda wordt eerst behandeld. Daarna zal stadsecoloog Remco Daalder een lezing geven over dieren in de stad en de geschiedenis van dierenbescherming in Nederland. We sluiten de middag af met het verzegelen van een tijdcapsule en een feestelijk drankje.

Aanmelden

Leden kunnen zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door contact op te nemen met ons kantoor via telefoonnummer 020 – 623 61 67 of door een e-mail te sturen naar info@sophia-vereeniging.nl. Vermeld hierbij of je gebruik wilt maken van het aanbod gratis het museum te bezoeken. Tevens kun je via deze weg het Jaarverslag 2016 en een routebeschrijving opvragen.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016
  4. Jaarverslag 2016
  5. Begroting 2017
  6. Aftreden, benoemen en herbenoemen ledenraads- en bestuursleden
  7. Rondvraag
  8. Sluiting ALV
  9. Lezing Remco Daalder
  10. Tijdcapsule verzegelen en borrel