Dierenkieswijzer toont dier(on)vriendelijke politiek

DEN HAAG – In aanloop naar de Europese Verkiezingen lanceert de Dierencoalitie vandaag de Dierenkieswijzer. Op www.dierenkieswijzer.nl is het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementariërs in kaart gebracht. De Dierenkieswijzer laat zien hoe politici gestemd hebben over zaken als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren.

De Dierenkieswijzer biedt stemmers inzicht in de dier(on)vriendelijkheid van partijen, zodat zij daar tijdens de verkiezingen op 23 mei rekening mee kunnen houden. Veel wet- en regelgeving wordt in de Europese politiek bepaald. Zo hebben Europarlementariërs grote invloed op het welzijn van dieren.

“Miljarden dieren zijn afhankelijk van de resultaten van de Europese verkiezingen”, aldus Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie. “Met de Dierenkieswijzer stimuleren we mensen om in het stemhokje ook aan dieren te denken. Wie de Dierenkieswijzer invult, ziet welke partij wat betreft stemgedrag het meest overeenkomt met de standpunten van de invuller. De Dierenkieswijzer geeft daarover geen waardeoordeel, maar de Dierencoalitie roept uiteraard mensen op om diervriendelijk te stemmen.”

Stemgedrag

Uit het stemgedrag blijkt dat politieke partijen verdeeld zijn over een Europees verbod op wilde dieren in circussen, het beëindigen van de intensieve veehouderij en het verbieden van bepaalde slachtmethoden, zoals onverdoofd slachten of bedwelmen met CO2 bij varkens. Nu de Nederlandse overheid steeds meer uitgaat van Europese wet- en regelgeving voor dieren, kan de kiezer met zijn of haar stem echt een verschil maken voor dieren.

Politieke partijen

De Dierenkieswijzer laat het stemgedrag van politieke partijen zien aan de hand van elf stellingen. Bovendien hebben  alle politieke partijen de kans gekregen om hun stemgedrag en standpunt uit te leggen. Politieke partijen die op dit moment niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn – Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS – konden niet worden meegenomen. Hen is wel gevraagd hoe ze gestemd zouden hebben als ze wel vertegenwoordigd waren in het Europees Parlement, maar hierop is niet gereageerd.

Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van de volgende vijftien dierenbeschermingsorganisaties: stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International, Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals, IFAW, Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vissenbescherming, World Animal Protection, Sea First en de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze organisaties in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.