Twee konijnen in gras
8 mei 2024
> Nieuws

Ben je lid? Kom naar onze ALV op 15 juni!

AMSTERDAM – Wil je meepraten over onze activiteiten in 2023 en de plannen voor de toekomst? Kom dan naar onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 15 juni! De ALV vindt plaats op ons kantoor in Amsterdam van 15.00 uur tot ca. 16.00 uur.

Als lid kun je je aanmelden via info@sophia-vereeniging.nl of bel tijdens kantooruren 020 – 623 61 67. De vergaderstukken sturen wij je op verzoek toe in de week voor de ALV. Om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om eventuele vragen of suggesties voorafgaand aan de ALV naar ons te e-mailen of telefonisch door te geven.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2023
4. Jaarverslag 2023
5. Begroting 2024 en plannen voor de komende periode
6. Aftreden en benoemen ledenraads- en bestuursleden
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na afloop van de vergadering ben je van harte uitgenodigd om nog even gezellig na te praten.

Graag tot ziens op 15 juni!