cavalier King Charles spaniël
5 februari 2022
> Nieuws

Fokverbod Engelse buldog en Cavalier King Charles spaniël in Noorwegen

OSLO – Twee populaire hondenrassen, de Engelse buldog en de Cavalier King Charles spaniël, mogen voortaan niet meer gefokt worden in Noorwegen. Dat oordeelde de rechtbank in Oslo in de zaak die een Noorse dierenbeschermingsorganisatie aanspande. Beide hondenrassen kampen met ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van selectief fokken. Dat is een schending van de wet op dierenwelzijn.

Kapot gefokt

De organisatie beargumenteerde dat er door selectief fokken momenteel geen Cavalier King Charles spaniël of Engelse buldog meer is die als ‘gezond’ kan worden beschouwd. Ethisch gezien kunnen dergelijke dieren dus niet ingezet worden voor de fok, stelde ze.

Ernstige gezondheidsproblemen

Beide hondenrassen zijn erg populair, maar baasjes beseffen vaak niet dat hun hond kampt met ernstige gezondheidsproblemen die veel pijn veroorzaken. Fokkers van de Engelse buldog hebben tientallen jaren zwaar ingezet op het fokken van dieren met een grote, brede schedel en een korte snuit. Zulke kortsnuiten hebben echter een ernstig risico op Brachycephaal Obstructief Syndroom: een aandoening waarbij de honden kampen met benauwdheid en ademhalingsproblemen door obstructie van de luchtwegen. Daarnaast hebben Engelse buldogs ook andere erfelijke gezondheidsproblemen. Zo kunnen teefjes vaak niet op een natuurlijke manier bevallen en is er dikwijls een keizersnede nodig. Cavalier King Charles spaniëls kampen veelal met hartproblemen, hoofdpijn, en oog- en gewrichtsproblemen, die tijdens de fok aan het nageslacht worden doorgegeven.

Verantwoorde kruisingen toegestaan

In haar oordeel stelt het hof dat het verbod niet geldt voor fokkers die een einde proberen te maken aan de gezondheidsproblemen van de dieren. “Een veroordeling houdt geen verbod in op het serieus fokken van de buldog of Cavaliers, aangezien het fokken van kruisingen op wetenschappelijke basis een goed alternatief kan zijn,” luidt het vonnis. Het vonnis wordt echter pas definitief wanneer de beroepstermijn van vier weken is verstreken. Het is niet duidelijk of er tegen het vonnis in beroep zal worden gegaan.

Toezicht nodig

“Dit is eerst en vooral een overwinning voor onze honden”, reageert Åshild Roaldset, de dierenarts die aan het hoofd staat van de organisatie. “Het is een historisch verdict dat aandacht krijgt uit de hele wereld. De door de mens veroorzaakte gezondheidsproblemen van de buldog zijn al bekend sinds de vroege 20ste eeuw. Honden hebben het recht om gezond gefokt te worden.”

De Noorse Dierenbescherming pleit voor de ontwikkeling van gedetailleerde databanken met informatie over het temperament, de eigenschappen en de gezondheidsgegevens van honden. “Zonder traceerbaarheid en het gebruik van databanken is het voor de Noorse Voedselveiligheidsautoriteit onmogelijk om doeltreffend toezicht uit te oefenen op het fokken van honden”, zegt Roaldset.

De Sophia-Vereeniging vraagt in Nederland sinds 2009 aandacht voor de problemen van doorgefokte rasdieren. Sinds 2019 is het in Nederland verboden om honden met een te korte snuit te fokken. Het dierenleed wordt alsnog Nederland ingehaald en daarom pleiten we met verschillende dierenorganisaties voor een importverbod op doorgefokte dieren.

Wil jij de dieren helpen? Steun de petitie voor een importverbod.