Ben je lid? Kom naar onze ALV op 30 juni!

AMSTERDAM – Wil je graag meepraten over het beschermen van huisdieren en over onze activiteiten? Wij nodigen al onze leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 juni! Tijdens de bijeenkomst blikken we terug op de gebeurtenissen in 2022 en brengen we je op de hoogte van onze plannen voor de toekomst.

De ALV vindt plaats op ons kantoor in Amsterdam van 16:30 uur tot ca. 17:30 uur. Je kunt je aanmelden via info@sophia-vereeniging.nl of bel tijdens kantooruren 020 – 623 61 67. De vergaderstukken sturen wij je per e-mail toe in de week voor de ALV.

Om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om eventuele vragen of suggesties voorafgaand aan de ALV naar ons te e-mailen of telefonisch door te geven.

Agenda Algemene Ledenvergadering


1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2022

4. Jaarverslag 2022

5. Begroting 2023 en plannen voor de komende periode

6. Aftreden en benoemen ledenraads- en bestuursleden

7. Rondvraag

8. Sluiting


Na afloop van de vergadering ben je van harte uitgenodigd om nog even gezellig na te praten. Graag tot ziens op 30 juni!