Resultaten 2023 dankzij jouw hulp

Dankzij de steun van onze achterban kunnen we een groot verschil maken voor de huisdieren in Nederland. Daarbij zetten we ons in voor dierenbeschermende wetgeving. Dat zijn vaak jarenlange processen, met een aantal fantastische resultaten in het afgelopen jaar. Daarnaast is voorlichting essentieel voor een beter huisdierenwelzijn. Want hoe meer mensen weten over de natuurlijke behoeftes en de lichaamstaal van dieren, hoe beter ze ervoor kunnen zorgen. Met een bereik van ruim 34 miljoen wisten we vele (potentiële) huisdiereigenaren te bereiken en heel veel dierenleed te voorkomen!

Houdverbod voor ziekgefokte dieren

Al sinds 2009 komen wij op voor dieren die ernstig lijden onder hun uiterlijk. Inmiddels zijn er strengere fokregels en er mag niet meer gefokt worden met honden en katten met een extreem korte snuit. In 2023 kondigde minister Adema aan dat er een houdverbod komt voor doorgefokte dieren. Dat betekent automatisch ook een handels- en importverbod. Een grote stap in onze gezamenlijke strijd voor een beter dierenwelzijn!

Chipplicht voor katten

Naast het houdverbod kwam minister Adema vorig jaar ook met een voorstel voor een landelijke chip- en registratieplicht voor katten. Dat is ontzettend goed nieuws voor de katten. Deze maatregel gaat het dumpen en zoekraken van katten tegen en daarmee het zwerfkattenprobleem. Ook helpt een chipplicht om de kosten van asiel, dierenarts of dierenambulance te verhalen op de eigenaar.

Strengere straffen voor dierenbeulen

Nog een geweldig resultaat: eindelijk kunnen dierenbeulen harder worden aangepakt. We zijn ontzettend blij dat de Wet dierenmishandeling en dierverwaarlozing is aangepast, zodat een levenslang houdverbod en een straf van vijf jaar opgelegd kan worden. Bovendien wordt het verbod op het zelf doden van huisdieren uitgebreid naar alle dieren op de Positieflijst zoogdieren, die op 1 juli 2024 eindelijk van kracht wordt.

Zelf doden van huisdieren verboden

Sommige eigenaren en fokkers doden kerngezonde dieren, bijvoorbeeld vanwege een ongewenste vachtkleur. Daarbij gebruiken ze afschuwelijke methodes zoals vergiftiging, verdrinking en geweld. In 2014 lukte het om dit voor honden en katten te verbieden, maar fokkers van onder meer konijnen en knaagdieren gaan ongestraft door met deze gruwelpraktijken. Na 10 jaar lobby en met de steun van maar liefst 25.000 dierenvrienden worden deze dieren nu ook beschermd.

Sophia SnuffelCollege

Al sinds 1992 geven de vrijwilligers en honden van Sophia SnuffelCollege les op bassischolen over de lichaamstaal van honden. Daarmee worden hondenbeten voorkomen, neemt angst voor honden af en leren de kinderen veilig en respectvol om te gaan met honden en andere dieren. In het afgelopen jaar werden weer talloze SnuffelDiploma’s uitgereikt en werden er volop honden getest op geschiktheid voor het project. Hun baasjes staan te trappelen om als SnuffelVrijwilliger basisscholen in heel Nederland te bezoeken en zo bij te dragen aan een diervriendelijkere samenleving.

Eenzame honden

Veel hondeneigenaren weten niet dat hun dier in een sociaal ongezonde situatie leeft. Daardoor ontstaat onzekerheid, stress, frustratie en verlatingsangst. Om dit aan te pakken, gaven we in het voorjaar voorlichting over eenzaamheid bij honden met een online campagne en folders bij dierenartsen. Onze boodschap: Geef je hond veel kwalitatieve aandacht, verdiep je in zijn eigen manier van communiceren, laat hem niet te lang alleen en zorg voor contact met soortgenoten. Alleen dan kan een hond écht hond zijn!

Ken jij je kat?

Dankzij de hulp van wetenschappers, studenten en onze achterban konden we in het najaar de voorlichtingscampagne ‘Ken jij je kat?’ starten. Wat hebben katten nodig voor een goed welzijn? Welke inrichting, verzorging en opvoeding past daarbij? Hebben katten een maatje nodig? Wat betekent hun lichaamstaal en welke signalen duiden op een medisch probleem? Wie zijn kat goed begrijpt, kan pijn, stress en frustratie voorkomen en een optimale verzorging bieden.

Koop geen Kortsnuit

Eind 2023 lanceerden we het vervolg op de campagne ‘Koop geen Kortsnuit’, in samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen. Kortsnuiten hebben vaak pijnlijke oogziektes, gebitsafwijkingen en zijn levenslang benauwd. Wij adviseren om geen extreem kortsnuitige hond of kat aan te schaffen en te kiezen voor een gezond dier met een normale snuit. Zo kunnen we dierenleed voorkomen en fokkers stimuleren om geen zieke dieren meer te fokken.

In 2023 werkten we keihard voor een beter huisdierenwelzijn en er zijn grote stappen gezet. Daar gaan we in 2024 uiteraard vol energie en vertrouwen mee door. Met een klein maar krachtig team wordt onze capaciteit optimaal ingezet om zo veel mogelijk mensen te bereiken met onze voorlichting en Den Haag te motiveren om diervriendelijke keuzes te maken. 

Het is echter niet mogelijk om bergen te verzetten zonder de vele vrijwilligers die voor de klas staan, die SnuffelHonden testen, die de lastigste vragen beantwoorden bij het Sophia DierenSpreekuur en die helpen op kantoor. Natuurlijk spelen ook onze leden en donateurs een belangrijke rol: alleen met hun steun kunnen onze dierenbeschermende activiteiten worden uitgevoerd. Samen geven we de huisdieren een stem en komen we op voor hun belangen. Daar willen wij iedereen graag ontzettend voor bedanken.

De komende periode zetten we onze missie voort en dragen we samen bij aan een diervriendelijkere maatschappij. Want ons doel verliezen we nooit uit het oog: een samenleving zonder dierenleed, waarin huisdieren naar hun aard met mensen kunnen leven.

Medewerkers, bestuur en ledenraad van de Sophia-Vereeniging