Kamermeerderheid wil onderzoek naar importverbod doorgefokte dieren

DEN HAAG – Geweldig nieuws uit de Tweede Kamer vandaag: er werd een motie aangenomen voor een onderzoek naar een verbod op het importeren van dieren met een ziekmakend uiterlijk. De Sophia-Vereeniging stuurde daartoe in 2020 een concept-wetsvoorstel naar de Kamer. Want in Nederland is het fokken van zieke dieren weliswaar verboden, ze kunnen wel nog uit het buitenland worden gehaald. Alleen als de import ook strafbaar wordt, kan ernstig dierenleed worden aangepakt.

Blind voor dierenleed

In Nederland moeten fokkers zich houden aan strenge criteria, die moeten voorkomen dat (ras)dieren enorm lijden onder extreme uiterlijke kenmerken. Toch zien we nog steeds veel honden op straat met een hele platte snuit of een veel te kleine schedel. Uit onderzoek van de Sophia-Vereeniging en Wageningen University & Research is gebleken dat mensen die een voorkeur hebben voor een bepaald ras, vaak blind zijn voor het dierenleed dat schuilgaat achter het uiterlijk. Nu deze mensen hun gedroomde dier niet langer bij een Nederlandse fokker kunnen krijgen, wijken ze uit naar het buitenland. Zo worden jaarlijks tienduizenden honden en katten geïmporteerd.

Vraag en aanbod beperken

Om ervoor te zorgen dat de vraag naar doorgefokte dieren afneemt, geeft de Sophia-Vereeniging voorlichting. Daarbij leggen we uit dat een knorrende hond of kat niet schattig is, maar dat het dier het doodsbenauwd heeft. Dat hondjes met schattige kleine koppies chronische hoofdpijn hebben. Dat een teckel met zijn lange rug een hernia te wachten staat en dat een Engelse buldog zich niet op natuurlijke wijze kan voortplanten. Of dat een kat met korte pootjes pijn lijdt en nauwelijks kan rennen of springen. Met voorlichting alleen komen we er echter niet. Niet alleen de vraag moet afnemen, ook het aanbod moet worden beperkt. Dat kan alleen met wettelijke maatregelen die zowel de fok als de import van zieke dieren voorkomen.

Wetsvoorstel

In 2020 stuurden we een concept-wetsvoorstel naar de Tweede Kamer voor een importverbod op doorgefokte honden. Minister Schouten reageerde afwijzend: “Ik kan niet zo veel doen aan honden uit het buitenland die in Nederland niet gefokt mogen worden, vanwege het vrije verkeer van mensen, goederen, et cetera. Ik moet gewoon toestaan dat dieren die uit een ander land naar Nederland komen hier verkocht worden”. De Partij voor de Dieren, de VVD en het CDA legden zich daar niet bij neer. Zij dienden een motie in waarin zij de minister vragen te onderzoeken hoe de import van doorgefokte dieren toch verboden kan worden. Nu deze motie bijna unaniem is aangenomen, kunnen er nieuwe stappen worden gezet om de gezondheid van huisdieren in Nederland significant te verbeteren.

Laat van je horen

Wil jij de minister laten weten hoe belangrijk je het vindt dat er een importverbod komt? Teken dan nu de petitie! Namens de dieren: bedankt!