hond en kat Sophia-Vereeniging
8 maart 2018
> Nieuws

Btw-verlaging dierenartsen moet op Europees niveau worden aangepakt

AMSTERDAM – Het btw-tarief op diergeneeskundige zorg moet omlaag. Daar maakt de Sophia-Vereeniging zich al sinds 2015 hard voor. Een bezoek aan de dierenarts is geen luxe dienst, waarover 21% belasting moet worden betaald. Met een laag btw-tarief wordt de dierenarts beter betaalbaar en de drempel om dieren adequate zorg te bieden lager. Dit jaar wordt de Europese btw-richtlijn aangepast. Wij grijpen dit moment aan om een belastingverlaging op diergeneeskundige handelingen onder de aandacht te brengen van Europese politici. Daartoe zoeken wij op Europees niveau samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties en politieke dierenpartijen. 

Petitie

In 2015 zette de Sophia-Vereeniging het onderwerp op de kaart. Onze petitie voor een btw-verlaging werd door maar liefst 37.000 sympathisanten ondertekend. Staatssecretaris Wiebes van Financiën weigerde de petitie echter in ontvangst te nemen omdat hij op basis van Europese richtlijnen niet in staat zou zijn om het btw-tarief omlaag te brengen. Ons verzoek om te laten onderzoeken hoe een belastingverlaging tóch mogelijk gemaakt kan worden, werd afgewezen omdat dit volgens het ministerie niet tot meer dierenartsbezoeken zou leiden en een inkomstenderving zou veroorzaken die elders weer opgevangen moet worden. Om toch stappen te maken richting een btw-verlaging zoeken we daarom op Europees niveau samenwerking met als doel om in de nieuwe Europese btw-richtlijn een tariefverlaging voor dierenartsen door te voeren.

Dierenleed voorkomen

In politiek Nederland staat het onderwerp al langere tijd op de agenda. Zo pleitten ook de Partij voor de Dieren, de PVV, GroenLinks, PvdA en de SP voor een btw-verlaging op diergeneeskundige zorg. PvdD, PVV en PvdA vinden dat het houden en verzorgen van huisdieren voor iedereen betaalbaar moet zijn, zodat dierenleed kan worden voorkomen. De Sophia-Vereeniging blijft in gesprek met deze partijen om ze op de verantwoordelijkheid te wijzen.