Omlaag met het hoge btw-tarief voor dierenartsen

AMSTERDAM – De Tweede Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 7 juni de herziening van de Europese btw-richtlijnen. In aanloop naar dit algemeen overleg stuurden de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde een brief aan staatssecretaris Snel van Financiën. In de brief verzoeken zij de staatssecretaris om zich op Europees niveau in te zetten voor een verlaging van het btw-tarief voor dierenartsen. Diergeneeskundige zorg valt nu onder het hoge tarief van 21% omdat huisdieren als luxeproduct worden beschouwd. Volgens de Sophia-Vereeniging en de KNMvD zijn huisdieren weliswaar geen eerste levensbehoefte, maar medische zorg is dat wel degelijk. Zij vinden het onacceptabel dat hierop het hoge belastingtarief van toepassing is.

Zorgplicht

Huisdiereigenaren hebben een wettelijke zorgplicht, maar zijn niet altijd financieel in staat om deze plicht na te komen. “Het komt regelmatig voor dat mensen door onvoorziene omstandigheden in de financiële problemen komen en hierdoor de dierenartsrekening niet meer kunnen betalen”, vertelt Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. “Dierenbeschermingsorganisaties en dierenartsen ontvangen steeds vaker hulpverzoeken van eigenaren die de hoge kosten van diergeneeskundige zorg niet meer kunnen dragen en hun dier niet of te laat naar een dierenarts brengen. Je kunt je voorstellen dat dit gepaard gaat met veel dierenleed. Door een btw-verlaging wordt de dierenarts toegankelijker en kunnen meer huisdiereigenaren hun dieren de zorg bieden die ze nodig hebben.”

Draagvlak btw-verlaging

In diverse Europese landen, waaronder Italië en Spanje, is een belastingreductie voor dierenartsen al langere tijd onderwerp van discussie, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Ook in de Nederlandse samenleving is er groot draagvlak voor een btw-verlaging. In november 2015 deed de Sophia-Vereeniging de Kamercommissie voor Financiën ruim 37.000 handtekeningen toekomen van bezorgde burgers en dierenartsen. De toenmalige staatssecretaris gaf echter geen gehoor aan het verzoek om een belastingverlaging, zich beroepend op de Europese richtlijnen. “Nu deze richtlijnen worden herzien, kan dit onderwerp op Europees niveau aangepakt worden”, aldus Van Horck. “Met onze brief roepen wij staatssecretaris Snel op om de maatschappelijke roep om toegankelijke diergeneeskundige zorg serieus te nemen en stappen te zetten om een verlaagd btw-tarief te realiseren.”