Het verlagen van de btw op dierenartskosten voorkomt huisdierenleed

In Nederland worden huisdieren als een luxeproduct beschouwd. Daarom vallen diergeneeskundige handelingen onder het hoge btw-tarief van 21%. De Sophia-Vereeniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zijn het daar niet mee eens. We zetten ons in voor het verlagen van de btw op dierenartskosten. Huisdieren zijn weliswaar geen eerste levensbehoefte, maar medische zorg is dat wel degelijk.

Wat is het probleem met de btw op dierenartskosten?

 • Steeds meer huisdiereigenaren mijden de dierenarts vanwege de kosten.
 • Ernstig dierenleed is het gevolg.
 • Door uitstel van een dierenartsbezoek kunnen de kosten juist oplopen als eenvoudigere goedkopere behandelingen niet meer mogelijk zijn.
 • Slechte medische zorg voor huisdieren verhoogt de kans op (overdracht van) antibioticaresistente bacteriën.

Waarom moet de btw omlaag?

 • Medische zorg voor huisdieren moet toegankelijker worden.
 • Als huisdiereigenaren sneller naar de dierenarts gaan, wordt ernstig dierenleed tegengegaan.
 • Door op tijd naar de dierenarts te gaan, kunnen extreem hoge kosten voorkomen worden.
 • Er is groot maatschappelijk draagvlak voor verlaging van het btw-tarief: meer dan 37.000 dierenvrienden ondertekenden onze petitie.
 • De tariefverlaging wordt ondersteund door de KNMvD, de brancheorganisatie voor dierenartsen.
 • Goede medische zorg voor huisdieren is van essentieel belang voor het antibioticaresistentiebeleid dat Nederland voert.
 • Medische zorg voor dieren zou geen inkomstenbron moeten zijn voor de staat.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

 • Met politieke lobby.
 • Door maatschappelijke druk: minstens 37.000 mensen en professionals vinden dat het btw-tarief omlaag moet.
 • Door de overheid te wijzen op mogelijkheden om het tarief te verlagen.
 • Door samen te werken met andere organisaties en Europese landen die voorstander zijn van een belastingverlaging.

Campagneachtergrond

37.000 handtekeningen

De Sophia DierenSpreekuren blijken een goede graadmeter voor wat er speelt onder huisdiereigenaren. In 2014 meldden de deskundigen bijvoorbeeld dat steeds meer eigenaren de dierenarts mijden omdat zij de kosten te hoog vinden. Daarop werd in 2015 een campagne gestart om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. De campagne bereikte zo’n 6 miljoen mensen en een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën werd meer dan 37.000 keer ondertekend. De staatssecretaris weigerde de petitie in ontvangst te nemen omdat een belastingverlaging niet in lijn zou zijn met de Europese richtlijnen.  Daarop stuurde de Sophia-Vereeniging de handtekeningen naar de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarna in december 2015 een motie werd ingediend door Kamerlid Graus (PVV). De motie om de mogelijkheden voor een btw-verlaging uit te zoeken, kreeg weinig bijval. Alleen de PvdD, PVV, SP en twee kleine fracties stemden voor.

Complex

In 2016 werden diverse universiteiten benaderd voor onderzoek naar de mogelijkheden van een btw-verlaging binnen de Europese richtlijnen. Deze lieten weten het onderwerp als te complex te beschouwen. In mei 2016 stuurden we nogmaals een brief naar staatssecretaris Wiebes, met een verzoek de btw-verlaging op diergeneeskundige handelingen op de politieke agenda te zetten tijdens het Algemeen Overleg btw op 2 juni 2016. Naar aanleiding van onze brief werd het onderwerp tijdens het overleg aangekaart door de Partij voor de Dieren. Op 27 juni ontvingen wij schriftelijk antwoord met daarin een afwijzing van het verzoek op economische gronden: een btw-verlaging veroorzaakt een inkomstenderving die elders weer opgevangen moet worden.

Draagvlak

De PvdD, PVV, SP en twee kleine fracties stemden in 2015 voor de motie om btw-verlaging uit te zoeken. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd de partijen opnieuw om een standpunt gevraagd. Daarbij gaven maar liefst zes partijen aan voorstander te zijn van een btw-verlaging: PvdD, PVV, GroenLinks, SP, PvdA en Nieuwe Wegen. Het draagvlak in politiek Den Haag groeit.

Europese samenwerking

De Europese btw-richtlijnen boden vooralsnog geen mogelijkheid voor een verlaging van het tarief voor diergeneeskundige zorg. Maar in 2018 worden de Europese btw-richtlijnen aangepast. Wij grijpen dit moment aan om een belastingverlaging op diergeneeskundige handelingen onder de aandacht te brengen van Europese politici. In diverse Europese landen, waaronder België en Italië, is een belastingreductie voor dierenartsen al langere tijd onderwerp van discussie, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. We zoeken daarom op Europees niveau samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties en politieke dierenpartijen. Zo stuurden we samen met GAIA en de ANMVI (beroepsgroep voor dierenartsen in Italië) een brief naar de Europese Raad om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Lange adem

De Sophia-Vereeniging heeft zich in het onderwerp vastgebeten. Dat er steeds meer politieke partijen voorstander van een verlaging zijn, sterkt ons. Daarnaast hebben wij belangrijke steun van de KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen. En bovenal de steun van meer dan 37.000 mensen die samen met ons om een btw-verlaging vragen. We houden maatschappelijke druk, blijven het onderwerp op de politieke agenda zetten en zullen alle partijen op hun verantwoordelijkheid voor hun standpunten wijzen. Er is een lange adem nodig voor een verandering als deze. We kijken uit naar de vervolgstappen die het verlagen van de btw op dierenartskosten uiteindelijk daadwerkelijk mogelijk maken.

Wat doen wij nog meer?

Wij voorkomen huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zetten we ons in voor beschermende wetgeving en een strenge controle hierop. Lees meer.

Een specifieke vraag?

De deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren geven gratis advies over het gedrag, de aanschaf en de verzorging van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Lees meer.

 • Meldpunt doden van huisdieren


  Heb jij een ervaringsverhaal, iets gelezen, gezien of gehoord over huisdieren, anders dan honden en katten, die gedood werden door iemand die geen bevoegd dierenarts is? Meld het ons!
 • Niets missen?


  Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief.
  Door je aan te melden maak je nu ook kans op een gratis artikel naar keuze uit onze webwinkel! *Wij verloten iedere maand 1 artikel.
 • Word lid!


  Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws met updates over onze campagnes, het laatste huisdierennieuws en handige tips.

Maak kans op een gratis artikel naar keuze uit onze winkel!

 

*wij verloten iedere maand 1 artikel