Met trots kijkt de Sophia-Vereeniging terug op het afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun hebben we veel kunnen betekenen voor de huisdieren in Nederland. Daarvoor willen wij u heel hartelijk bedanken! Lees meer

De jaarwisseling is voor de meeste mensen een feestelijke aangelegenheid. Champagne, oliebollen en vuurwerk horen daar natuurlijk bij. Maar wat voor mensen een feest is, is voor huisdieren een bron van ellende. Vaak zijn ze doodsbang voor het geknal van al dat vuurwerk. Gelukkig is dit huisdierenleed te verzachten met wat eenvoudige maatregelen. Wie helemaal goed voorbereid het nieuwe jaar wil vieren, bestelt nu de Sophia NoodSticker. Met deze sticker op de voordeur kunt u hulpdiensten laten weten dat er dieren in huis aanwezig zijn. Zo wordt niet alleen u geholpen in geval van nood, maar worden ook uw huisdieren gered! Lees meer

In december gaat menigeen in de weer om de kerstsfeer in huis te halen. Huisdiereigenaren moeten daarbij echter wel voorzichtig zijn: sommige sfeerverhogers zijn levensgevaarlijk voor dieren, zoals chocolade, giftige planten en allerlei soorten decoraties. Wie zijn huisdier wil kunnen redden in geval van nood, bestelt nu het handboek Sophia DierenEHBO.

Lees meer

In Nederland leven zo’n 30 miljoen huisdieren. Om in kaart te brengen hoe deze dieren gehouden worden, heeft de Sophia-Vereeniging de Sophia HuisdierenEnquête ontwikkeld. Met de resultaten kunnen de voorlichtende activiteiten en campagnes aangescherpt worden waarmee huisdierenleed wordt voorkomen.

Lees meer

De petitie van de Sophia-Vereeniging voor een verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen is de afgelopen maanden maar liefst 37.000 keer ondertekend. Toch weigert staatssecretaris Wiebes de handtekeningen persoonlijk in ontvangst te nemen en zich in te zetten voor huisdieren in Nederland. Daarom richt de Sophia-Vereeniging zich nu tot de vaste Kamercommissie voor Financiën. Lees meer

De vaste commissie voor Economische Zaken overlegt op 1 september met staatssecretaris Dijksma over een legaal en gezond fokbeleid van (ras-) honden. Uitgangspunt is het projectplan ‘Fairfok – Gezonde en sociale hond in Nederland’ van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Per brief heeft de Sophia-Vereeniging de commissie gewezen op het belang van overheidsmaatregelen, omdat het Fairfokplan geen enkele verbetering zal brengen in de gezondheid en het welzijn van rashonden. Lees meer

Het verzoek van de Sophia-Vereeniging aan staatssecretaris Wiebes om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen, kon de afgelopen maanden rekenen op veel steun. Bijna 21.000 mensen ondertekenden de petitie en de media-aandacht was enorm. Het streven is om in september 25.000 handtekeningen aan te bieden aan de staatssecretaris. De Sophia-Vereeniging roept iedereen op de petitie te ondertekenen en te helpen om handtekeningen te verzamelen. Lees meer

Een auto die in de zon staat, verandert al snel in een oven. Zelfs in de schaduw met het raam open kan de temperatuur gemakkelijk oplopen tot boven de 40 graden. Voor honden is deze hitte levensgevaarlijk. Zij kunnen hun warmte moeilijk kwijt, waardoor ze snel oververhit raken en overlijden. Wil jij hondeneigenaren waarschuwen voor de gevaren van een te hete auto? Plak dan de Sophia HitteStikker op de achterruit van je auto!

Lees meer

Over de positieflijst zoogdieren die sinds kort van kracht is, bestaat nog veel onduidelijkheid. De Sophia-Vereeniging dringt er bij het ministerie van Economische Zaken op aan om de lijst snel invulling te geven, met enkel dieren die naar hun aard door particulieren gehouden kunnen worden. Op 23 juni wordt de positieflijst besproken tijdens het Algemeen Overleg Dierenwelzijn. Lees meer

De Sophia-Vereeniging verzoekt staatssecretaris Wiebes van Financiën om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, wat de drempel verlaagt om (tijdig) een dierenarts te bezoeken. Al bijna 15.000 mensen hebben hun steun betuigd en pleiten voor meer toegankelijke medische zorg voor huisdieren. Wilt u meehelpen? Onderteken de petitie! Lees meer