Een zwerfhond, iets voor mij?

Voordat je een hond gaat aanschaffen, is het belangrijk dat je eerst heel goed nagaat of een hond echt iets voor jou is. Heb je de financiële middelen, de tijd, iemand die de zorg tijdelijk op zich kan nemen als er met jou iets aan de hand is? Heb je je voldoende verdiept in het gedrag en de verzorging van honden? Medelijden is namelijk echt geen goede basis om een zwerfhond te adopteren!

Het is een dankbare taak om een hond te adopteren uit het buitenland en hem zo een nieuwe kans te bieden. Houd er echter rekening mee dat het telkens veranderen van omgeving voor honden niet plezierig is. Bedenk dus van tevoren goed of je genoeg tijd, geld, ruimte en energie hebt om het dier een goed leven te bieden. Heb je twijfels over een hond kopen, begin er dan niet aan.

Rugzakje

Besef je dat veel honden met een zwerfachtergrond een rugzakje hebben. Ze zijn het niet gewend om bij mensen in huis te wonen, kunnen daarom niet goed alleen zijn en zijn niet (helemaal) zindelijk. Ook kan er sprake zijn van trauma’s. Weet waar je aan begint, want deze honden zijn over het algemeen geen honden voor beginnende hondeneigenaren.

zwerfhond importeren kopen

De keuze voor een zwerfhond

In veel landen is er een hondenoverschot. Duizenden honden leven onder erbarmelijke omstandigheden op straat. Als je dat ziet, is dat voor een echte hondenvriend natuurlijk het meeste trieste dat er bestaat. Je wil de dieren redden, meenemen naar jouw veilige huis. Hoewel dit voor sommige dieren zeker een goede oplossing is, geldt dat niet voor allemaal. Sommige dieren zijn niet in staat om zich aan te passen aan het leven in Nederland: in een huis, met regels en mensen en regelmatig alleen zijn. Ze hebben te lang in vrijheid geleefd of zijn getraumatiseerd. Zomaar een zwerfhond adopteren is dan ook geen optie.

Dierenleed voorkomen

De Sophia-Vereeniging zet zich in voor het voorkomen van huisdierenleed: preventie dus. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat het zwerfdierenprobleem in het land van herkomst wordt opgelost. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Middels educatie, wetgeving en castratieprojecten kunnen de enorme aantallen zwerfdieren worden teruggedrongen.

Kijk uit voor malafide fokkers!

Ook malafide fokkers zien hoe populair zwerfhonden zijn. Het gebeurt daardoor soms dat zij hun pups aanbieden als zijnde een zwerfhondje. Ga je een zwerfhond aanschaffen? Doe dit dan altijd via een betrouwbare stichting!

Let op

Waar koop ik een zwerfhond?

Wij volgen de richtlijnen voor emigratie en adoptie van Stray Animal Foundation Platform:

Stray-AFP is van mening dat wanneer stichtingen overgaan tot het emigreren van zwerfdieren uit het buitenland er ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan dient te worden:

 1. De stichting heeft tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt.
 2. Wanneer een stichting honden opvangt en plaatst bij anderen heeft de stichting een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De beheerder van deze opvang heeft een bewijs van vakbekwaamheid.
 3. De stichting heeft een handelserkenning (Regeling handel levende dieren en levende producten, artikel 2.28). Daarnaast moet een stichting een inslagregister en uitslagregister bijhouden waarin de eindbestemming voor elke hond/kat aangetoond kan worden.
 4. Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn geneutraliseerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.
 5. Honden en katten die geïmporteerd worden zijn aangemeld in het handelscontrolesysteem TRACES:
  – de dieren hebben een Europees dierenpaspoort;
  – De dieren zijn gechipt;
  – de dieren hebben een geldige rabiësinenting;
  – honden zijn ingeënt tegen de ziekte van Carré (hondenziekte);
  – er is een gezondheidscertificaat bij de dieren aanwezig. Er geldt een verplichte bewaartermijn van 3 jaar voor dit certificaat.
 6. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.
 7. De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan 15 weken (i.v.m. leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie en drie weken inwerktijd rabiësvaccin).
 8. Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.
 9. De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.
 10. Voor honden en katten die geëmigreerd worden vanuit niet Europese landen gelden aangepaste regels. Stichting werkt volgens de voor dat land geldende regels.

Stichtingen aangesloten bij Stray-AFP worden gevraagd een gedragscode te ondertekenen waarin bovenstaande punten beschreven staan. Mocht je een dier willen adopteren uit het buitenland dan raden wij je om een stichting te kiezen die deze gedragscode ondertekend heeft. Via deze link zie je welke stichtingen dat zijn.

Persoonlijk antwoord op jouw vraag

Heb jij een specifieke vraag en zou je graag in gesprek gaan met onze hondendeskundige Flora van Dijk? Stel jouw vraag dan gratis via ons HondenSpreekuur en ontvang binnen een week antwoord!

Flora van Dijk HondenSpreekuur

Weten wat wij doen om honden een beter leven te geven?