Wat was het probleem?

Vanaf 1 januari 2022 is het gebruiken van stroomapparatuur, waaronder de stroomhalsband, voor het trainen van honden verboden. Stroomapparatuur geeft de hond zonder redelijk doel een pijnprikkel: dierenmishandeling volgens de Wet dieren.

Wetenschappers hebben aangetoond dat er alternatieve trainingsmethoden zijn waarbij je de hond geen pijn doet en je dezelfde doelen bereikt.

Er zijn enkele uitzonderingen op het verbod:

  • Politie en Defensie trainen en kopen geen honden meer die met stroomapparatuur of de stroomhalsband getraind zijn. De politie heeft nog wel honden die op deze manier getraind zijn. Het gebruik van de stroomhalsband wordt alleen nog toegestaan voor deze honden en dan alleen als het niet anders kan. Over vier jaar wordt geëvalueerd of deze uitzondering kan vervallen.
  • Het gebruik van elektrische afrastering is niet verboden. Maar wel verboden als de impuls via een halsband wordt overgebracht.

Wij blijven voorstander van een totaalverbod want het mishandelen van dieren is in geen enkel geval acceptabel.

Felle tegenstand

Verantwoordelijk minister van LNV Schouten was voorstander van het verbod en hield voet bij stuk. Na het verbod op de prikband in 2018 duurde het echter nog enkele jaren voor het verbod op stroomstootapparatuur een feit was. Felle weerstand was er van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). Deze vereniging vond dat er een uitzondering moest komen voor het trainen van jachthonden. Ook veel particulieren trainden hun honden nog steeds met stroomhalsbanden, bijvoorbeeld om honden voor politiewerk af te leveren. 

Dierenleed

Het ernstige hondenleed dat wordt veroorzaakt, werd 11 maart 2021 wederom in Zembla getoond. In 2018 bracht Rambam deze dierenmishandeling onder de aandacht en op 19 maart 2020 toonde Undercover in Nederland hoe honden worden toegetakeld met stroomstootapparatuur. De uitzendingen brengen in beeld hoe honden met excessief geweld en stroombanden ‘getraind’ worden tot politiehond. De dieren lijden zichtbaar en worden misschien wel voor het leven getraumatiseerd. Ondanks dat de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging tegen het gebruik van de stroomhalsband is en haar afschuw uitsprak over de beelden, worden deze methodes nog steeds gebruikt.

rashond bulldog

Wat was de oplossing?

Een algeheel verbod op het gebruik van stroomapparatuur: een verbod zonder uitzonderingen. Voormalig minister LNV Schouten: “Als houder van een huisdier ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder gebruik van een stroomband – bij”.

Over vier jaar wordt het met stroom corrigeren van de laatste met stroomgetrainde politiehonden geëvalueerd. We blijven voorstander van een totaalverbod zonder uitzonderingen.

Hoe kregen we het verbod voor elkaar?

Het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij honden hebben we voor elkaar gekregen. Het ligt vast in de wet. Zie je gebruik van stroomhalsbanden? Meld dit door te bellen naar 144. De politie, LID of NVWA handhaven het verbod. Met een lange adem hebben we dit voor elkaar gekregen:

  • We bleven aandacht vragen in de politiek en via de (sociale) media voor dit dierenwelzijnsprobleem, totdat een totaal verbod op de stroomhalsband daadwerkelijk in de wet is vastgelegd.
  • We overtuigden de politiek ervan dat er maatschappelijk draagvlak is voor een verbod op de stroomhalsband. De petitie voor een totaalverbod werd bijna 4.000 keer ondertekend in korte tijd!
  • We toonden aan dat het gebruik van de stroomhalsband schadelijk is voor de hond, zoals onderbouwd in onze consultatie Verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur en zoals te zien is in de uitzending van Undercover in Nederland en Zembla.

Hoe jij hielp!

Zonder steun van leden, donateurs en dierenliefhebbers hadden we dit succes voor de dieren niet kunnen behalen. Namens de dieren ontzettend bedankt voor de ruim 4.000 handtekeningen in korte tijd, de giften en de massaal gedeelde berichten op sociale media. De dieren kunnen niet zonder jouw steun! We blijven keihard werken voor een samenleving zonder dierenleed, waarin huisdieren naar hun aard met mensen kunnen leven.