Verboden online handel in dieren:
Help mee en meld verboden dierenadvertenties!

Ik meld een verboden advertentie!

asielkatten kopenVerboden handel

Op Marktplaats.nl worden dagelijks duizenden huisdieren verkocht. Het verkopen van dieren op internet is toegestaan, maar wel aan regels in de Wet dieren gebonden. Deze regels worden overtreden; gecoupeerde of te jonge dieren staan regelmatig te koop. Hier wordt niet genoeg aan gedaan. 

Dierenleed

De NVWA moet toezicht houden en handhaving doen op dit soort verboden dierenadvertenties. Helaas zien we dat de advertenties nog steeds veelvuldig op Marktplaats staan. Enorm veel leed wordt dus niet aangepakt. Om aan te tonen dat het ernst is, verzamelt de Sophia-Vereeniging deze verboden dierenadvertenties. Daar kunnen wij jouw hulp goed bij gebruiken!

Wij zoeken actuele advertenties:

  • waarin dieren worden aangeboden die te jong zijn;
  • waarin dieren een onnodige lichamelijke ingreep hebben ondergaan.

We lichten het even toe: 

Couperen

Couperen is het (operatief) verwijderen van bijvoorbeeld (een deel van) de oren of de staart, puur omdat mensen dat mooier vinden. Met name bij bepaalde honden- en paardenrassen is dit lang erg populair geweest. Dieren hebben hun staart en oren echter hard nodig om te kunnen communiceren, maar ook ter bescherming tegen bijvoorbeeld insecten. Inmiddels is het couperen van honden en paarden (om nietmedische redenen) gelukkig verboden. Toch komt het nog regelmatig voor dat gecoupeerde dieren te koop worden aangeboden. 

Leeftijd scheiden van dieren

In de Wet dieren is bepaald dat honden en katten niet eerder dan op een leeftijd van 7 weken van het moederdier mogen worden gescheiden. Voor konijnen is dit 6 weken. Dieren die te vroeg het nest verlaten, missen een belangrijk deel van de socialisatie en zorg van de ouder. In deze fase leren jonge dieren sociaal gedrag van de moeder en nestgenoten. In deze periode is het ook van belang dat dieren gewend raken aan mensen. Dieren die niet goed gesocialiseerd worden, kunnen op latere leeftijd gedragsproblemen ontwikkelen. Dat kan weer tot gevolg hebben dat eigenaren hun dier afstaan aan een asiel of dumpen. 

Belangrijk om je te realiseren: de minimale scheidingsleeftijden in de Wet dieren (het Besluit houders van dieren) zijn wettelijke minima. Voor veel dieren geldt dat het beter is ze langer in het nest te houden. 

Namens alle huisdieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!