Wat is het probleem?

Op dit moment mag iedereen de stroomhalsband gebruiken voor het trainen van honden. De stroomband geeft de hond zonder redelijk doel een pijnprikkel: dierenmishandeling volgens de Wet dieren.

Wetenschappers hebben aangetoond dat er alternatieve trainingsmethoden zijn waarbij je de hond geen pijn doet en je dezelfde doelen bereikt. Daarom is door de minister een verbod op het gebruik van de stroomhalsband aangekondigd per 1 juli 2021. Dit verbod staat echter onder druk. Daarom blijft de Sophia-Vereeniging het belang van een algeheel verbod benadrukken, totdat het daadwerkelijk in de wet is vastgelegd.  

Uitzondering

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) is geen voorstander van een algeheel verbod. Deze vereniging vindt dat er een uitzondering moet komen voor het trainen van jachthonden. Ook veel particulieren trainen hun honden nog steeds met stroomhalsbanden, bijvoorbeeld om honden voor politiewerk af te leveren. 

Dierenleed

Het ernstige hondenleed dat wordt veroorzaakt, werd dit jaar 11 maart wederom in Zembla getoond. In 2018 bracht Rambam deze dierenmishandeling onder de aandacht en op 19 maart 2020 toonde Undercover in Nederland hoe honden worden toegetakeld met stroomstootapparatuur. De uitzendingen brengen in beeld hoe honden met excessief geweld en stroombanden ‘getraind’ worden tot politiehond. De dieren lijden zichtbaar en worden misschien wel voor het leven getraumatiseerd. Ondanks dat de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging tegen het gebruik van de stroomhalsband is en haar afschuw uitsprak over de beelden, worden deze methodes nog steeds gebruikt.

rashond bulldog

Wat is de oplossing?

Er moet zo spoedig mogelijk een algeheel verbod komen op het gebruik van de stroomhalsband: een verbod zonder uitzonderingen. Minister Schouten: “Als houder van een huisdier ben je verantwoordelijk om het dier goed te verzorgen. Daar hoort ook een goede opvoeding – zonder gebruik van een stroomband – bij”.

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Kamer gestuurd voor goedkeuring. We vertrouwen erop dat Schouten de daad bij het woord voegt en het totaalverbod is vastgelegd in de wet. Daarnaast:

  • Door aanhoudend aandacht te blijven vragen in de politiek en via de (sociale) media voor dit dierenwelzijnsprobleem, totdat een totaal verbod op de stroomhalsband daadwerkelijk in de wet is vastgelegd.
  • Door de politiek ervan te overtuigen dat er maatschappelijk draagvlak is voor een verbod op de stroomhalsband. De petitie voor een totaalverbod werd bijna 4.000 keer ondertekend in korte tijd!
  • Door aan te tonen dat het gebruik van de stroomhalsband schadelijk is voor de hond, zoals onderbouwd in onze consultatie Verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur en zoals te zien is in de uitzending van Undercover in Nederland en Zembla.

Het laatste nieuws over de btw-campagne?