Actievoorwaarden campagne Handhaving

Na jarenlang strijden door dierenliefhebbers komen er steeds meer dierenbeschermende wetten. Dat is maar goed ook, want het leed onder huisdieren is helaas nog altijd erg groot. Misstanden in de handel, fok en bij het houden van dieren; triest genoeg is het aan de orde van de dag. De dierenbeschermende wetten moeten de huisdieren een beter welzijn garanderen, maar helaas kunnen ze niet voldoende gehandhaafd worden. Met veel dierenleed tot gevolg. De Sophia-Vereeniging pleit voor betere handhaving. Wie mee wil helpen, kan de petitie ondertekenen.