Een extreem uiterlijk

Vissen kweken gaat vaak mis bij commerciële fokkers als er wordt gefokt op extreme uiterlijke kenmerken. Goed voor de verkoop, maar de dieren lijden er ernstig onder. Zo wordt de Celestial Goldfish praktisch blind. Hierdoor is hij in een aquarium waar hij met andere vissen gehouden wordt meestal te laat bij het eten, waardoor hij snel zal sterven. Vissen met extreem lange, weelderige vinnen ondervinden problemen bij het zwemmen. Zij kunnen hun evenwicht niet houden.

Gezondheid van vissen moet centraal staan

In 2009 startte de Sophia-Vereeniging een lobbytraject en publiekscampagnes om de problemen bij het fokken van rasdieren aan de kaak te stellen. Want het moet niet om het uiterlijk gaan bij het kweken van vissen, maar om het welzijn van de dieren. Van fokkers valt niet te verwachten dat zij maatregelen nemen. Ze verdienen immers hun geld met het fokken op uiterlijke kenmerken. Daarom pleit de Sophia-Vereeniging voor duidelijke overheidsregels die de gezondheid van de dieren centraal stelt en die streng worden gecontroleerd. Voor sommige soorten zal dat een fokverbod betekenen.

vis extreem uiterlijk

Zelf doden van vissen

Een ander groot probleem bij het kweken van vissen is het zogenaamde ‘culling’. Dat houdt in dat fokkers dieren doden die ongewenst zijn. Deze dieren zijn kerngezond, maar hebben niet exact het uiterlijk dat veel geld opbrengt. Omdat hun ruimte en voeding liever besteed wordt aan dieren die in de verkoop meer opleveren, worden ze door fokkers gedood. In Nederland is deze praktijk niet strafbaar. De Sophia-Vereeniging wil dat dit veranderd. Na een intensief lobbytraject lukte het ons in 2012 om toenmalig staatssecretaris Bleker ervan te overtuigen om het zelf doden van honden en katten strafbaar te stellen. Per 1 juli 2014 is dit officieel onderdeel van de Wet Dieren. Wij dringen er nu op aan dat in de Wet Dieren dezelfde regels voor alle huisdieren worden opgenomen.

Weten wat wij doen om huisdieren een beter leven te geven?