Zwerfhonden

In veel landen is de hond als huisdier een moeilijk voor te stellen fenomeen. In bijvoorbeeld Suriname en op de Antillen kent men honden vooral als zwerfdieren die in groepen de buurt onveilig maken en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Waakhonden zijn er wel, maar een hond voor gezelschap in huis nemen is zeldzaam.

Onreinheid

Ook religieuze overtuigingen spelen een rol bij de acceptatie van de hond als gezelschapsdier. Zo zien islamieten de hond doorgaans als een onrein dier en is de omgang met honden verbonden aan allerlei regels. Honden worden in islamitische landen vaak gebruikt voor bewaking van huis en erfgoed. Het dier mag zelfs als jachthond worden gebruikt, mits hij uit naam van Allah op de prooi wordt afgestuurd en het dier doodt. Op die manier is er voldaan aan de islamitische slachtvoorwaarden en mag een moslim het vlees consumeren, mits de hond er niet van heeft gegeten. In tegenstelling tot andere ‘onreine’ dieren zoals het varken, is de mate van onreinheid van de hond dus variabel en bestaan er verschillende opvattingen over de omgang met honden onder moslims.

Hygiëne

Naast religieuze bezwaren zijn er ook praktische redenen waarom moslims over het algemeen geen hond als huisdier hebben. Zij bidden vijfmaal per dag, geknield op de grond. Voor het gebed moeten zij rein zijn en mogen ze niet net een hond hebben aangehaald. Ook mag de vloer niet bezaaid zijn met haren en straatvuil dat de hond mee naar binnen draagt. Kinderen nemen deel aan het rituele gebed vanaf de leeftijd van 10 jaar. Daarvoor hebben ze nog geen gebedsverplichting en hoeven ze dus ook niet rein te zijn voor het gebed.

Angst voor honden

Doordat veel culturen de hond als huisdier niet kennen, is er bij mensen met een niet-Westerse achtergrond vaker sprake van angst voor honden. Soms komt dat door een gebrek aan ervaring. Bij kinderen wordt angstig gedrag vaak overgenomen van de ouders, broertjes of zusjes. Om over die angst heen te komen, is het belangrijk dat mensen de hondentaal leren begrijpen. Want pas als mensen weten hoe ze het gedrag van honden moeten interpreteren en kunnen voorspellen, zal de angst afnemen en is er ruimte voor een respectvolle en veilige omgang met de dieren.

Hond voor de klas

Met het Sophia SnuffelCollege komen we al sinds 1992 met echte honden voor de klas. Op die manier leren jonge kinderen (groep 1 t/m 4) hoe ze op een veilige en respectvolle manier met honden om moeten gaan. Zo worden bijtincidenten voorkomen en neemt angst voor honden af.

Sophia SnuffelCollege voor alle kinderen

Het Sophia SnuffelCollege is er voor alle kinderen in Nederland. Voor sommige kinderen met een niet-westerse achtergrond is de hond als huisdier een onbekend fenomeen. Hierdoor zijn deze kinderen vaak erg bang voor honden, wat hun dagelijks leven sterk beïnvloedt. Want overal kunnen ze honden tegenkomen: op straat, bij de supermarkt, in de speeltuin, et cetera. Deze dieren ontlopen is onmogelijk. Daarnaast hebben angstige kinderen vaak de neiging om op een verkeerde manier op honden te reageren. Dat vergroot het risico op een hondenbeet aanzienlijk. Bij het Sophia SnuffelCollege wordt rekening gehouden met deze steeds groter wordende groep kinderen. We hebben een lesprogramma dat speciaal is afgestemd op scholen waar meer dan de helft van de kinderen een niet-Nederlandse achtergrond heeft.

Multiculturele ouders

Ook veel ouders van kinderen met een niet-westerse achtergrond geven aan bang te zijn voor honden. Omdat zij die angst vaak overdragen op hun kinderen, is het van belang ook hen kennis te laten maken met deze dieren. Met een eenmalige ouderles kunnen ze leren hoe de hond in de Nederlandse samenleving ervaren wordt en hoe ze op een veilige manier, zonder angst, op honden kunnen reageren die ze in hun omgeving tegenkomen. Ook wordt aandacht besteed aan het interpreteren van de lichaamstaal van honden en hoe een hond benaderd kan worden. Tevens vertelt de SnuffelVrijwilliger over het Sophia SnuffelCollege en de hond die bij hun kind in de klas komt. Omdat deze ouders de Nederlandse taal niet altijd goed meester zijn, is er een informatiefolder beschikbaar die uitleg geeft in het Engels, Turks en Arabisch.

Sophia SnuffelCollege op multiculturele scholen

Aangepaste SnuffelLessen

Tijdens de 3 lessen van het Sophia SnuffelCollege wordt er door de SnuffelVrijwilliger bewust gekeken naar de achtergrond van de kinderen. Hoe kennen zij de hond? Wat zijn hun ervaringen met honden in hun omgeving? Uiteraard houdt de vrijwilliger zijn taalgebruik goed in de gaten, want het is belangrijk dat alle kinderen begrijpen wat er gezegd wordt. Met behulp van rollenspellen en veel beeldmateriaal worden de kinderen geïntroduceerd in de wereld van de Nederlandse huishond. Daarbij wordt er te allen tijde rekening gehouden met het hygiënische aspect, bijvoorbeeld door regelmatig gezamenlijk de handen te wassen. Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat het lesprogramma tot goede resultaten leidt en kinderen met een andere culturele achtergrond minder angstig maakt. Bovendien brengt het Sophia SnuffelCollege hen op een positieve manier in contact met dieren, wat een veilige en respectvolle omgang stimuleert.

Hond bij jou in de klas?

Wil jij het speciale lesprogramma op jouw school of de school van je kind? Meld je klas dan direct aan. Wij gaan dan kijken welk van onze vrijwilligers met zijn of haar speciaal geteste hond bij jullie langs kan komen!

Sophia SnuffelCollege

Persoonlijk antwoord op jouw vraag

Heb jij een specifieke vraag en zou je graag in gesprek gaan met onze hondendeskundige Flora van Dijk? Stel jouw vraag dan gratis via ons HondenSpreekuur en ontvang binnen een week antwoord!

Flora van Dijk HondenSpreekuur

Weten wat wij doen om honden een beter leven te geven?