Zwerfkatten: castreren of afschieten?

Het is moeilijk te zeggen hoeveel zwerfkatten er precies zijn in Nederland. Geschat wordt een aantal tussen de 100.000 en 500.000. Bekend is dat er jaarlijks meer dan 100.000 afstands- en zwerfdieren in het asiel terecht komen en dat het aantal zwerfkatten almaar blijft groeien. Dat levert overvolle asielen, overlast en ziektes op waar geen kat bij gebaat is. De Sophia-Vereeniging bestrijdt dit probleem door middel van voorlichting over de aanschaf en verzorging van katten.

Nageslacht

Katten worden helaas nog altijd gedumpt en achtergelaten. Het dier past niet meer bij de gezinssituatie, kan niet mee met de verhuizing, vertoont probleemgedrag, of valt tegen vanwege de rommel, de kosten en de energie die het kost. Naar het asiel brengen kost geld, dus ja…
Een kat die op straat wordt gezet, zal op den duur verwilderen en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. Als het dier niet gecastreerd is, zal het voor (veel) nageslacht zorgen. Hierdoor ontstaan zwerfkattenpopulaties waarbinnen ook weer veelvuldig nestjes geboren worden, met alle gevolgen van dien. Een kattenpaar kan in 10 jaar tijd wel voor een half miljoen nakomelingen zorgen! Asielen puilen daardoor uit, ziektes breken uit en mensen ervaren overlast als zwerfkatten op zoek gaan naar eten, midden in de nacht liefdesliederen zingen of rivalen proberen het leven zuur te maken.

Trap, Neuter and Return

Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor het zwerfkattenprobleem. De meest lugubere is de jacht op katten. Een stuk diervriendelijker en effectiever is de Trap, Neuter and Return (TNR)-methode. Zwerfkatten worden daarbij gevangen, gecastreerd en weer teruggeplaatst. Op die manier wordt een uitsterfbeleid in gang gezet, waarvan binnen 3 jaar het resultaat al zichtbaar is in de asielen en op straat.

Wat kun jij doen?

Zelf kun je ook iets doen aan het zwerfkattenprobleem, door ervoor te zorgen dat er geen nestjes kittens geboren worden en je kat te laten castreren. Een kater die regelmatig de hort op gaat, kan zomaar een buurtpoes bezwangeren en op die manier voor nieuwe zwervertjes zorgen. Ook zal het de overlast beperken, want gecastreerde katten worden niet meer krols en zullen geen nachtelijke concerten meer houden. Het castreren van katten kan het beste zo vroeg mogelijk gebeuren en niet pas als ze al lang vruchtbaar zijn en ‘het kwaad’ al heeft kunnen geschieden. De Sophia-Vereeniging is dan ook voorstander van vroegcastratie.

Jacht op katten

Omdat ze overlast veroorzaken en schade zouden toebrengen aan de natuur, mogen zwerfkatten in Nederland worden afgeschoten door jagers. Dit kan door provincies zo geregeld worden via artikel 67 van de Flora- en Faunawet. De verwilderde kat staat op de lijst van ‘exoten’ die afgeschoten mogen worden. Volgens de wet horen exoten niet thuis in de Nederlandse natuur en brengen ze grote schade toe. Daarom dienen ze verwijderd te worden.

Provincies mogen dus zelf bepalen of verwilderde katten afgeschoten mogen worden door jagers. Op dit moment hebben alleen Friesland en Utrecht een aanwijzing op grond van artikel 67 van de Flora- en Faunawet. De rest van de provincies hebben niet zo’n provinciale aanwijzing. Desondanks vindt er bijvoorbeeld in Limburg evengoed jacht op katten plaats, omdat veel jagers niet weten dat er alleen op exoten gejaagd mag worden als de provincie daarvoor een aanwijzing heeft.

Jachtbeleid herzien
De jacht op katten stuit de Sophia-Vereeniging tegen de borst. Het belang van de zwerfkat staat hierbij in ieder geval niet voorop. Jacht op katten heeft geen zin: zwerfkatten leven in groepen, waarbinnen iedere kat zijn eigen plek heeft. Als er een kat wegvalt, wordt zijn plek meteen ingenomen door een nieuwe zwerfkat. De overlast en de vermeende schade die de groep veroorzaakt, zullen dus hetzelfde blijven. Bovendien worden niet alleen verwilderde katten afgeschoten, maar is ook regelmatig een gewone huiskat het slachtoffer van de jacht op katten. Het gaat daarbij om 8.000 tot 15.000 katten per jaar.

Op 7 november 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan met het verzoek de jacht op katten niet langer toe te staan. Andere methodes om het zwerfkattenoverschot aan te pakken werden onderzocht en effectief bevonden, maar tot op heden is de motie nog steeds niet uitgevoerd. De Sophia-Vereeniging pleit voor een landelijk verbod op de kattenjacht en zet zich ervoor in dat zwerfkattenpopulaties enkel nog ingeperkt worden door middel van de Trap, Neuter and Return-methode.

Meer over katten

Kom meer te weten over onder andere het gedrag, de verzorging en de aanschaf van katten. Lees meer.

Stel je vraag

Heb je een vragen over de aanschaf, de verzorging of het gedrag van je huisdier? Dan kun je gratis terecht bij de Sophia DierenSpreekuren.

Help katten in nood!

Steun de Sophia-Vereeniging en word lid. Voor nog geen 50 cent per week help je katten in nood aan een beter leven! Lees meer.

 • Meldpunt doden van huisdieren


  Heb jij een ervaringsverhaal, iets gelezen, gezien of gehoord over huisdieren, anders dan honden en katten, die gedood werden door iemand die geen bevoegd dierenarts is? Meld het ons!
 • Niets missen?


  Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief.
  Door je aan te melden maak je nu ook kans op een gratis artikel naar keuze uit onze webwinkel! *Wij verloten iedere maand 1 artikel.
 • Word lid!


  Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en maak elke maand kans op een gratis artikel naar keuze uit onze winkel!