Honden in de multiculturele samenleving

Honden in de Nederlandse multiculturele samenleving

Over het houden van honden wordt binnen een multiculturele samenleving verschillend gedacht. De Nederlandse samenleving bestaat uit talloze culturen. Binnen iedere cultuur bestaan andere opvattingen over de verhouding tussen dier en mens en over hoe er met dieren wordt omgegaan. Zo is het hebben van een hond als huisdier in de meeste Westerse landen heel normaal, terwijl mensen met een andere achtergrond gruwen bij alleen al de gedachte. Via voorlichting en het Sophia SnuffelCollege informeert de Sophia-Vereeniging mensen met een niet-Westerse achtergrond over de hond als huisdier.

Zwerfhonden

In veel landen is de hond als huisdier een moeilijk voor te stellen fenomeen. In bijvoorbeeld Suriname en op de Antillen kent men honden vooral als zwerfdieren, die in groepen de buurt onveilig maken en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Waakhonden zijn er wel, maar een hond voor gezelschap in huis nemen is een zeldzaamheid.

Onreinheid

Ook religieuze overtuigingen spelen een rol bij de acceptatie van de hond als gezelschapsdier. Zo zien islamieten de hond doorgaans als een onrein dier en is de omgang met honden verbonden aan allerlei regels. Honden worden in islamitische landen vaak gebruikt voor bewaking van huis en erfgoed. Het dier mag zelfs als jachthond worden gebruikt, mits hij uit naam van Allah op de prooi wordt afgestuurd en het dier doodt. Op die manier is er voldaan aan de islamitische slachtvoorwaarden en mag een moslim het vlees consumeren, mits de hond er niet van heeft gegeten. In tegenstelling tot andere ‘onreine’ dieren zoals het varken, is de mate van onreinheid van de hond dus variabel en bestaan er verschillende opvattingen over de omgang met honden onder moslims.

Bidden

Naast religieuze bezwaren zijn er ook praktische redenen waarom moslims over het algemeen geen hond als huisdier hebben. Zij bidden vijfmaal per dag, geknield op de grond. Voor het gebed moeten zij rein zijn en mogen ze niet net een hond hebben aangehaald. Ook mag de vloer niet bezaaid zijn met haren en straatvuil dat de hond mee naar binnen draagt. Kinderen nemen deel aan het rituele gebed vanaf de leeftijd van 10 jaar. Daarvoor hebben ze nog geen gebedsverplichting en hoeven ze dus ook niet rein te zijn voor het gebed.

Angst

Doordat veel culturen de hond als huisdier niet kennen, is er bij mensen met een niet-Westerse achtergrond vaker sprake van angst voor honden. Soms komt dat door een gebrek aan ervaring. Bij kinderen wordt angstig gedrag vaak overgenomen van de ouders, broertjes of zusjes. Om over die angst heen te komen, is het belangrijk dat mensen de hondentaal leren begrijpen. Want pas als mensen weten hoe ze het gedrag van honden moeten interpreteren en kunnen voorspellen, zal de angst afnemen en is er ruimte voor een respectvolle en veilige omgang met de dieren.

hond

Meer over honden

Kom meer te weten over onder andere het gedrag, de verzorging en de aanschaf van honden. Lees meer.

Stel je vraag

Heb je een vragen over de aanschaf, de verzorging of het gedrag van je huisdier? Dan kun je gratis terecht bij de Sophia DierenSpreekuren.

hond in kennel

Help honden in nood!

Steun de Sophia-Vereeniging en word lid. Voor nog geen 50 cent per week help je honden in nood aan een beter leven! Lees meer.

Bestel Honden, waar begin je aan

  • Petitie doden van huisdieren


    Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het sinds 1 juli 2014 verboden om honden en katten zelf te doden. Wij vinden dat deze maatregel moet gaan gelden voor álle huisdieren. Help mee om een algemeen verbod op het doden van dieren te realiseren.
  • Op de hoogte blijven?


    Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws!
  • Word lid!


    Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws.