Beste dierenvriend,

Om in kaart te brengen hoe tevreden onze leden zijn over de communicatiemiddelen van de Sophia-Vereeniging, hebben wij een enquête ontwikkeld. De volgende 20 vragen gaan over alle contactmomenten tussen de vereniging en u als lid. We willen u vragen zo eerlijk mogelijk te antwoorden. De uitkomsten van deze enquête zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verbeteren van onze communicatiemiddelen. Alvast hartelijk bedankt!