Berichten

De zomer is mijn favoriete seizoen. Het zonnetje, de natuur die groeit en bloeit, iedereen lijkt vrolijker in de zomer.  Mensen gaan op hun langverwachte vakantie, heerlijk genieten. Auto’s worden volgepakt, navigatiesystemen ingesteld en koelboxen gevuld. Het kan gewoon niet stuk in de zomer. Of toch wel? Ook dit jaar weer meldingen van talloze gedumpte dieren. Honden aan bomen gebonden, katten over het hek gezet en vandaag in Hoorn een aquarium op straat achtergelaten: met een onfortuinlijke vis er nog in.

Lees meer

Eindelijk, het reces in de politiek is begonnen. Even uithijgen en pas op de plaats maken. Want in september gaan we weer volle bak vooruit. Het laatste debat over dierenwelzijn in de Tweede Kamer was ruim twee weken geleden; het Algemeen Overleg op 3 juli. De Sophia-Vereeniging heeft zich hard gemaakt voor verschillende onderwerpen en hier bij een aantal Kamerleden gericht aandacht voor gevraagd.

Lees meer

ROOSENDAAL – Tuincentrum De Landerije Tuin&Dier in Roosendaal verkoopt per april geen konijnen meer die van een fokker komen. Klanten die een konijn willen aanschaffen kunnen in het tuincentrum nu een dier kopen dat afkomstig is van Konijnenopvang K’nijn & Ko uit Bavel. Een fantastische diervriendelijke stap volgens de Sophia-Vereeniging, Comité Dierennoodhulp en Stichting Konijn in Nood. Zij schreven, medeondertekend door 33 andere dierenorganisaties, gezamenlijk meer dan 100 tuincentra aan met het verzoek te stoppen met de verkoop van dieren.

De Landerije Tuin&Dier geeft goede voorbeeld

Daar waar de grotere ketens zoals Intratuin en Groenrijk hun oren vooralsnog laten hangen naar de commerciële belangen, heeft De Landerije Tuin&Dier uit Roosendaal deze actie voortvarend opgepakt. Het tuincentrum startte in april een samenwerking met Konijnenopvang K’nijn & Ko uit Bavel. “De dieren worden aan elkaar gekoppeld door de konijnenopvang en worden ook alleen in koppels door ons verkocht. Dat hebben we zo met de opvang afgesproken, want konijnen zijn niet geschikt om alleen te houden. Door deze samenwerking voorkomen we dat er nieuwe konijntjes worden gefokt en krijgen allerlei gedumpte dieren een tweede kans. Mogelijk dat we dit straks ook voor cavia’s gaan doen,” zegt Pieternel Wouters, hoofd van de dierenafdeling van De Landerije Tuin&Dier trots. “Met deze samenwerking zijn consument en dier geholpen en dat vinden wij superbelangrijk.”

Impulsaankopen

De laatste jaren is er steeds meer kritiek op het aanbod van dieren in tuincentra. Dit aanbod leidt dikwijls tot impulsaankopen. Anne Mulder, beleidsmedewerker bij de Sophia-Vereeniging: “Je gaat voor een begonia en komt thuis met een schattig konijntje.” De adviezen van tuincentra blijken vaak onvoldoende. Veel dieren worden daardoor niet goed gehouden. Ze kunnen zich niet natuurlijk gedragen, zitten slecht behuisd, lijden een eenzaam bestaan, gaan vroegtijdig dood of ze worden gedumpt. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat impulsief aangeschafte dieren vaak worden afgestaan aan opvangcentra of kinderboerderijen. Jaarlijks worden gemiddeld ruim 15.000 zoogdieren opgevangen, waarvan 95% uit konijnen en knaagdieren bestaat.

Dierenleed bij fokkers

Achter de verkoop van dieren in winkels gaat bovendien een onzichtbare wereld van fok en handel met dierenleed schuil. Verschillende media, waaronder de televisieprogramma’s Kassa, Rambam en EenVandaag, besteedden reeds aandacht aan de schimmige wereld van het fokken van konijntjes voor tuincentra en dierenwinkels. Daar zijn de dieren slechts handelswaar; ze zitten in te kleine hokken en onverkochte dieren uit de tuincentra gaan niet zelden retour en via de fokker als voederdier richting dierentuin.

Bemiddeling voor dieropvangcentra

Meer dan 100 tuincentra ontvingen een gezamenlijke brief van de Sophia-Vereeniging, Comité Dierennoodhulp en Stichting Konijn in Nood. Ze verzochten hen niet alleen te stoppen met de verkoop van nieuwe dieren afkomstig van fokkers en de consument door te verwijzen naar de naar schatting 140 opvangcentra in Nederland, ook boden ze bemiddeling aan tussen het tuincentrum en de opvangcentra. “Verschillende winkels en grote ketens zijn al met ons in gesprek. Wij vinden het fantastisch als een tuincentrum de stap maakt om geen dieren meer te verkopen en gaat doorverwijzen naar de opvangcentra in haar omgeving. Deze opvangcentra zitten altijd vol met gedumpte dieren en al deze dieren verdienen een mooi leven”, aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp.

In aanloop naar de Europese Verkiezingen lanceert de Dierencoalitie vandaag de Dierenkieswijzer. Op www.dierenkieswijzer.nl is het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementariërs in kaart gebracht. De Dierenkieswijzer laat zien hoe politici gestemd hebben over zaken als diertransporten, de jacht op en handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, wilde dieren in circussen en het in gevangenschap houden van zeezoogdieren.

Lees meer

ZWOLLE – Het wereldkampioenschap voor volièrevogels 2019 vindt deze week plaats in de IJsselhallen te Zwolle. Er zullen zo’n 25.000 vogels uit 26 landen tentoongesteld worden. Vanuit de achterban van organisator Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers klinkt kritiek op het tentoonstellen van misvormde doorgefokte vogels. Lees meer

Bij het Sophia DierenSpreekuur had ik laatst iemand die verbaasd was dat ze moest betalen voor een gedumpt konijn uit een opvang. Ze kwam het diertje toch redden? Heel dubbel, ergens wel begrijpelijk. De reactie na mijn uitleg: “had ik dat maar geweten”. Daarom vertel ik er graag meer over want gratis konijnen bestaan niet.   Lees meer

‘Het is aan de sector om daar een oplossing voor te vinden.’ Het is een veelgehoord standpunt in politiek Nederland. Vooral als het gaat om dierenwelzijnsonderwerpen komt deze zin regelmatig voorbij. ‘Stalbranden verminderen?’ Het is aan de boeren om daar iets aan te doen. ‘Een verplichte cursus voor hondeneigenaren?’ Welnee, het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat een hond opgroeit tot een fijn dier.

Lees meer

DEN HAAG – In Den Haag is vorige week het regeerakkoord gepresenteerd. De Sophia-Vereeniging is voorzichtig optimistisch over de voornemens die in het akkoord staan op het gebied van huisdierenwelzijn. Zo wordt er gekeken naar lijsten van bonafide hondenhandelaren en wordt er verder gewerkt aan positieflijsten van te houden huisdieren, een onderwerp waar de Sophia-Vereeniging zich al jaren hard voor maakt.

Lees meer

DEN HAAG – Het bewustzijn over de relatie tussen dierenmishandeling en anderen geweldsdelicten is de laatste jaren gegroeid. Toch is er nog maar weinig aandacht voor de daadwerkelijke opsporing van dierenmishandeling. In Nederland zijn er 180 agenten met een taakaccent dierenwelzijn, die zich naast hun andere taken, moeten richten op het signaleren van dierenmishandeling. De Dierencoalitie vindt dit te weinig en pleit voor een uitbreiding van kennis en capaciteit bij de politie. Dierenwelzijn moet niet slechts een taakaccent zijn maar een centrale plek krijgen in het voorkomen van geweldsdelicten.

Lees meer

AMSTERDAM – De bezwaren van de Sophia-Vereeniging op het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld van de Raad voor Dierenaangelegenheden, zijn overgenomen. Zo komt er onder meer een landelijke databank voor bijtincidenten, moeten houders van risicohonden verplicht een cursus volgen en wordt het advies van de RDA om honden die gebeten hebben meteen te euthanaseren niet overgenomen. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken treft onder andere deze overheidsmaatregelen om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren.  

Lees meer