2017 in vogelvlucht

2017 in vogelvlucht

Het afgelopen jaar was het jaar waarin we 150 jaar bestonden: een behoorlijke geschiedenis waar je digitaal doorheen kunt wandelen en die jullie aanvulden met eigen verhalen en anekdotes. De geschiedenis laat zien dat de Sophia-Vereeniging een vereniging is met een lange adem. Niet alleen omdat we zo lang bestaan, maar vooral omdat die lange adem nodig is om dierenbeschermende wetgeving voor elkaar te krijgen en cultuuromslagen te bewerkstelligen.

Politieke invloed

We correspondeerden met de Tweede Kamer en spraken met Kamerleden, beleidsadviseurs en ambtenaren:

  • De Sophia-Vereeniging was de eerste organisatie die de doorfokproblematiek bij rashonden onder de aandacht bracht, maatschappelijke verontwaardiging creëerde en de discussie aanzwengelde. De overheid heeft 38 hondenrassen en 2 kattenrassen en al hun problemen in kaart laten brengen in een systeem (PETscan) dat voor alle dierenartsen beschikbaar is. Ook zijn er richtlijnen opgesteld voor fokkers en wordt er hard gewerkt aan een sluitend I&R-systeem;
  • Voormalig staatssecretaris Van Dam nam onze bezwaren op het rapport Hondenbeten aan de kaak gesteld van de Raad voor Dieraangelegenheden over. In plaats van honden meteen te euthanaseren na een bijtincident, worden nu maatregelen getroffen die de dieren nog een kans geven. Tevens worden fokkers en eigenaren aangepakt, bijvoorbeeld met een verplichte hondenopvoedcursus of een houdverbod;
  • Door jullie steun voor onze campagne om impulsaankopen te voorkomen, konden we ruim 12.000 handtekeningen aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken overhandigen. 12.000 mensen die samen met ons willen dat de drempel om een dier te kopen of verkopen zo hoog mogelijk wordt;
  • Onze aandacht voor honden die bij warm weer uit auto’s gered moeten worden, is definitief opgepikt in Den Haag. Er werd afgelopen zomer een motie aangenomen voor overheidsmaatregelen tegen het achterlaten van honden in auto’s op zonnige dagen. Bijzonder grote dank aan iedereen die onze waarschuwingsberichten op Facebook deelde, de Sophia HitteStikker bestelde en aan de pretparken die op hun parkeerplaats onze posters en flyers verspreidden. Jullie hulp was onmisbaar.

Het is een greep uit de lobbyactiviteiten van de Sophia-Vereeniging die op langere of kortere termijn dierenleed voorkomen!

Voorlichting

We zochten de publiciteit, gaven zo voorlichting en informeerden over onze campagnes voor een beter huisdierenwelzijn. We bereikten miljoenen mensen met media-aandacht, op onze website en via de sociale media.

Allemaal mensen die:

  • niet meer hun hond in de auto laten zitten als ze even de supermarkt binnen rennen, omdat ze weten dat hun auto snel verandert in een oven;
  • dat konijntje op Marktplaats niet kochten nadat ze daar onze waarschuwende advertentie hadden gezien en in plaats daarvan naar een konijnenopvang gingen;
  • begrijpen dat je beter niet gillend wegrent wanneer een hond op je afkomt omdat ze de animatie van het Sophia SnuffelCollege zagen.

De Sophia-Vereeniging stond onder andere in de Volkskrant met een artikel over doorgefokte vechthonden, in Vriendin met een mooie reportage over een vrijwilliger die met haar hond Sophia SnuffelColleges verzorgt op basisscholen, Telegraaf Weekend berichtte over onze Sophia HitteStikker en op Radio 1 was uitgebreid aandacht voor onze campagne tegen de verkoop van dieren in winkels en via het internet.

Bij onze voorlichtings- en lobbyactiviteiten voor een beter huisdierenwelzijn is jullie steun onmisbaar. Jullie reacties, suggesties en feedback op sociale media, via e-mail, telefonisch en per post helpen ons focussen op onze doelstelling: een samenleving waarin huisdieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. We voelen ons sterk door alle positieve en opbouwende berichten. Samen met jullie gaan we in 2018 nog meer huisdierenleed voorkomen!

Steffie, Yvonne, Nadine, Yasna, Joyce, Jon en Kitty

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws.