Strategie

Hoe werken wij?

Met het motto ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’ komt de Sophia-Vereeniging exclusief op voor de belangen van huisdieren in Nederland, en niet die van hun eigenaren. Hierin is zij in Nederland uniek. De activiteiten van de Sophia-Vereeniging zijn gericht op de aanpak van de zogenaamde Vijf O’s: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil, die oorzaak zijn van een verkeerde omgang met huisdieren:

 • Onwetendheid over wat een adequate verzorging van dieren inhoudt en over het natuurlijke gedrag van huisdieren
 • Onnadenkendheid bij de aanschaf van een huisdier, waardoor geen rekening gehouden wordt met de consequenties die het verzorgen van een huisdier met zich meebrengt
 • Onvermogen om een dier te verzorgen, bijvoorbeeld door financiële problemen, gezinsuitbreiding, gezondheidsproblemen of tijdgebrek
 • Onverschilligheid over de gezondheids- en welzijnsproblemen die het gevolg zijn van een verkeerde verzorging of huisvesting van een dier
 • Onwil om een huisdier goed te behandelen: het dier wordt verwaarloosd, mishandeld of gedood

Wil je ons helpen in onze strijd tegen huisdierenleed? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Natuurlijk gedrag

In situaties waarbij onwetendheid, onnadenkendheid en onvermogen aan de basis liggen van het welzijns- of gezondheidsprobleem van het huisdier, biedt de Sophia-Vereeniging voorlichting. De aard van het dier en het natuurlijke gedrag staan hierbij centraal. Want hoe gedomesticeerd (sommige) huisdieren ook zijn, alle huisdieren lijken in hun gedrag en behoeften op hun verre voorvaderen. Alleen als de eigenaar beschikt over de juiste informatie over de natuurlijke behoeften van zijn dier en bereid is de leefomgeving van en zijn omgang met het dier hierop in te richten, kan een huisdier een goed welzijn geboden worden en kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen.
Voor veel dieren is het echter onmogelijk om in gevangenschap hun natuurlijke gedrag te vertonen. Met politieke lobby komt de Sophia-Vereeniging op voor deze dieren, die ongeschikt zijn als huisdier en vaak ten prooi vallen aan onnadenkendheid, onwetendheid of zelfs onverschilligheid. Hetzelfde geldt voor rasdieren die door hun extreme uiterlijk gehinderd worden in hun natuurlijke gedragsrepertoire.

Aanschaf

Naast het gebrek aan rekenschap met het natuurlijke gedrag van dieren, zijn de misstanden rondom de aanschaf van en handel in huisdieren een groot probleem. Zo stimuleert de verkoop van dieren via het internet, dierenwinkels en tuincentra ondoordachte aankopen, met ernstig dierenleed tot gevolg. Bovendien leidt de vraag naar jonge dieren tot een enorm overschot aan dieren die gedoemd zijn tot een leven in de marge. Door mensen voor te lichten over de consequenties van de aanschaf van een huisdier, kan onnadenkendheid, onwetendheid en onvermogen bestreden worden en dierenleed worden voorkomen.
Ook aan de verkoperskant van de huisdierenhandel vindt veel dierenleed plaats. Vaak is daar sprake van onwil en onverschilligheid, waarbij het geldelijk gewin ten koste gaat van het dierenwelzijn. Sommige (kerngezonde) dieren worden zelfs gedood omdat ze te weinig opleveren. Met politieke lobby streeft de Sophia-Vereeniging naar strenge wetgeving voor de huisdierenhandel en -fokkerij en naar verplichte castratie van (de meeste) huisdierensoorten om het huisdierenoverschot substantieel terug te dringen.

Voorlichting

Aan huisdieren is in of rondom huis een goed welzijn te bieden, op voorwaarde dat de eigenaar geïnformeerd is over de natuurlijke behoeften en bereid is de leefomgeving van en zijn omgang met het dier hierop in te richten. Liefde alleen is niet genoeg! In situaties waarbij onwetendheid, onnadenkendheid en onvermogen aan de basis liggen van het welzijns- of gezondheidsprobleem van het huisdier, biedt de Sophia-Vereeniging met voorlichting over huisdieren een oplossing. De aard van het dier en het natuurlijke gedrag staan hierbij centraal. Want hoe gedomesticeerd (sommige) huisdieren ook zijn, alle dieren lijken in hun gedrag en behoeften op hun verre voorvaderen.

De Sophia-Vereeniging geeft voorlichting over huisdieren via het Sophia SnuffelCollege, de Sophia DierenSpreekuren, de cursus Sophia DierenEHBO en activiteiten om eenzaamheid bij huisdieren te bestrijden. Maar ook de website, de sociale media en externe publicaties stellen de Sophia-Vereeniging in staat om kennis over te dragen over de natuurlijke aard en de behoeften van huisdieren. Zo kan een bewustzijns- en/of gedragsverandering bij de (potentiële) huisdiereigenaar teweeg gebracht worden. Het motto: ‘Dieren begrijpen is dieren beschermen’.

Politieke lobby

De Sophia-Vereeniging zet zich in voor adequate dierenbeschermingswetten en een strenge controle daarop. Het streven naar meer wettelijke bescherming voor dieren staat echter haaks op het huidige beleid, dat sinds de inwerkingtreding van de Wet Dieren in 2013 uitgaat van een terugtredende overheid. Met minder wettelijke regels ligt de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn voor een groot deel bij de sector zelf, terwijl daar de economische belangen vaak prevaleren boven de belangen van de dieren.

Als kleine organisatie kan de vereniging effectieve lobby voeren door – in voorbereiding op een debat of overleg – heel gericht informatie te verstrekken aan Tweede Kamerleden. Dat leidt ertoe dat de informatie van de Sophia-Vereeniging door verschillende Kamerfracties wordt ingebracht tijdens het debat, waarmee de kans vergroot dat haar standpunten worden overgenomen door het betreffende ministerie. Daarnaast draagt het publiceren van opiniestukken in de landelijke dagbladen bij aan het vergroten van het politieke draagvlak voor de standpunten van de organisatie.

De Sophia-Vereeniging participeert actief in de Dierencoalitie, samen met 14 andere dierenwelzijnsorganisaties. De Dierencoalitie verbetert de afstemming tussen dierenbeschermingsorganisaties, zoekt overlap in standpunten en stimuleert samenwerking. De activiteiten van de Dierencoalitie betreffen voornamelijk politieke lobby, maar ook het mobiliseren van de publieke opinie behoort tot de mogelijkheden.

Tevens is de Sophia-Vereeniging aangesloten bij de EU Dog & Cat Alliance, een platform om kennis te delen, inspiratie op te doen en om samen met andere Europese organisaties te werken aan de invoering en verbetering van wetgeving met betrekking tot honden en katten.

De Sophia-Vereeniging houdt zich op politiek niveau onder andere bezig met rasdieren, het huisdierenoverschot, de positieflijst en het doden van huisdieren.

kat

Meer over ons

Hoe gaan wij te werk? Wat is onze doelstelling? Wat hebben wij het afgelopen jaar bereikt? Lees meer.

gedrag van het konijn

Een specifieke vraag?

De deskundigen van de Sophia DierenSpreekuren geven gratis advies over het gedrag, de aanschaf en de verzorging van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Lees meer.

 • Petitie doden van huisdieren


  Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het sinds 1 juli 2014 verboden om honden en katten zelf te doden. Wij vinden dat deze maatregel moet gaan gelden voor álle huisdieren. Help mee om een algemeen verbod op het doden van dieren te realiseren.
 • Op de hoogte blijven?


  Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws!
 • Word lid!


  Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws.