De handel in huisdieren moet stoppen.
Onderteken het verzoek aan de staatssecretaris!

Winkels en websites die dieren te koop aanbieden, stimuleren mensen om ondoordacht een huisdier aan te schaffen. Daardoor krijgen veel dieren te weinig zorg en aandacht of ze belanden op straat of in een opvang. Daarnaast werkt de huisdierenhandel gruwelijke fokpraktijken in de hand die veel dieren niet overleven.

Verbod op huisdierenhandel

De Sophia-Vereeniging verzoekt staatssecretaris Van Dam om de verkoop van dieren in dierenwinkels, tuincentra en via het internet te verbieden. Daarmee worden impulsaankopen tegengegaan en wordt de malafide huisdierenfokkerij een halt toegeroepen. Zo krijgen huisdieren de zorg die ze verdienen en wordt ernstig dierenleed voorkomen.

Help mee!

Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor een verbod op de huisdierenhandel, is de Sophia-Vereeniging een petitie gestart. Wil jij bijdragen aan een beter huisdierenwelzijn in Nederland? Je kunt het verzoek aan de staatssecretaris kracht bijzetten door onze petitie te ondertekenen.

Namens alle huisdieren van Nederland alvast heel hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee en teken de petitie!