Zwerfkatten

Zwerfkatten

Het is moeilijk te zeggen hoeveel zwerfkatten er precies zijn in Nederland. Jaarlijks is er sprake van tussen de 136.000 tot 1.2 miljoen zwerfkatten. Bekend is dat er jaarlijks meer dan 100.000 afstands- en zwerfdieren in het asiel terecht komen en dat het aantal zwerfkatten blijft groeien. Dat levert overvolle asielen, overlast en ziektes op waar geen kat bij gebaat is.

De Sophia-Vereeniging bestrijdt deze problemen door het geven van voorlichting over de aanschaf en verzorging van katten. Daarnaast zetten wij ons in voor het wettelijk verplichten van het chippen en castreren/steriliseren van katten.

Nageslacht

Katten worden helaas nog altijd gedumpt en achtergelaten. Het dier past niet meer bij de gezinssituatie, kan niet mee met de verhuizing, vertoont probleemgedrag, of valt tegen vanwege de rommel, de kosten en de energie die het kost. Naar het asiel brengen kost geld, dus ja…
Een kat die op straat wordt gezet, zal op den duur verwilderen en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. Als het dier niet gecastreerd is, zal het voor (veel) nageslacht zorgen. Hierdoor ontstaan zwerfkattenpopulaties waarbinnen ook weer veelvuldig nestjes geboren worden, met alle gevolgen van dien. Een kattenpaar kan in 10 jaar tijd wel voor een half miljoen nakomelingen zorgen! Asielen puilen daardoor uit, ziektes breken uit en mensen ervaren overlast als zwerfkatten op zoek gaan naar eten, midden in de nacht liefdesliederen zingen of rivalen proberen het leven zuur te maken.

Verplichte castratie en verplicht chippen

Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor het zwerfkattenprobleem. Door het verplicht stellen van chippen en castratie/sterilisatie van eigen katten, zorg je ervoor dat de kattenpopulatie überhaupt minder hard zal groeien. Immers, zonder huiskatten geen zwerfkatten aldus de RDA Zienswijze Vat op de zwerfkat. Om de bestaande zwerfkattenpopulatie te verkleinen, is de jacht de meest lugubere manier. Een stuk diervriendelijker en effectiever is de Trap, Neuter and Return (TNR)-methode. Zwerfkatten worden daarbij gevangen, gecastreerd en weer teruggeplaatst. Op die manier wordt een uitsterfbeleid in gang gezet, waarvan binnen 3 jaar het resultaat al zichtbaar is in de asielen en op straat.

Wat kun jij doen?

Jij kunt zelf ook iets doen aan het zwerfkattenprobleem. Zorg ervoor dat er geen nestjes kittens geboren worden. Laat je kat castreren. Een kater die regelmatig de hort op gaat, kan zomaar een buurtpoes bezwangeren en op die manier voor nieuwe zwervertjes zorgen. Ook zal het de overlast beperken, want gecastreerde katten worden niet meer krols en zullen geen nachtelijke concerten meer houden. Het castreren van katten kan het beste zo vroeg mogelijk gebeuren en niet pas als ze al lang vruchtbaar zijn en ‘het kwaad’ al heeft kunnen geschieden. De Sophia-Vereeniging is dan ook voorstander van vroegcastratie.

Jacht op katten

Omdat ze overlast veroorzaken en schade zouden toebrengen aan de natuur, mogen zwerfkatten in Nederland in enkele provincies worden afgeschoten door jagers. Dit kunnen provincies zelf regelen via de Wet natuurbescherming, die in 2017 drie wetten verving namelijk  de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Hierbij geldt dat iedereen in Nederland een zorgplicht heeft waarbij nadelige gevolgen voor planten of dieren moeten worden voorkomen. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur, ministeriële en Provinciale regelingen.

De jacht op katten stuit de Sophia-Vereeniging tegen de borst. Het belang van de zwerfkat staat hierbij in ieder geval niet voorop. Jacht op katten heeft geen zin: zwerfkatten leven in groepen, waarbinnen iedere kat zijn eigen plek heeft. Als er een kat wegvalt, wordt zijn plek meteen ingenomen door een nieuwe zwerfkat. De overlast en de vermeende schade die de groep veroorzaakt, zullen dus hetzelfde blijven. Bovendien worden niet alleen verwilderde katten afgeschoten, maar is ook regelmatig een gewone huiskat het slachtoffer van de jacht op katten. Het gaat daarbij om 8.000 tot 15.000 katten per jaar.

kat

Meer over katten

Kom meer te weten over onder andere het gedrag, de verzorging en de aanschaf van katten. Lees meer.

Stel je vraag

Heb je een vragen over de aanschaf, de verzorging of het gedrag van je huisdier? Dan kun je gratis terecht bij de Sophia DierenSpreekuren.

Help katten in nood!

Steun de Sophia-Vereeniging en word lid. Voor nog geen 50 cent per week help je katten in nood aan een beter leven! Lees meer.

  • Petitie doden van huisdieren


    Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het sinds 1 juli 2014 verboden om honden en katten zelf te doden. Wij vinden dat deze maatregel moet gaan gelden voor álle huisdieren. Help mee om een algemeen verbod op het doden van dieren te realiseren.
  • Op de hoogte blijven?


    Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws!
  • Word lid!


    Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Niets missen?

Schrijf je in voor het SophiaNieuws en ontvang iedere maand het laatste huisdierennieuws.