Rangorde bij honden

Rangorde speelt bij honden een belangrijke rol. Van nature leven honden in een groep, waarbinnen een bepaalde rangorde geldt. Ook in een gezin met een hond is er sprake van rangorde. Een hond ziet een kind lang niet altijd als hoger in rang dan dat hij zichzelf ziet. Als een kind dan dominant gedrag vertoont, kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Daarom licht de Sophia-Vereeniging hondeneigenaren en ouders voor over de natuurlijk aard van honden en een veilige omgang tussen hond en kind.

Roedel

Veel hondengedrag is te verklaren vanuit het gedrag en de leefwijze van de verre voorvader van de hond, de wolf. Wolven leven in een roedel, waarbinnen een duidelijke rangorde bestaat. Bovenaan die rangorde staat de roedelleider, die dominant is over de rest van de groep. De jongen van roedelleider worden door de andere volwassen dieren gezien als hoger in rang dan henzelf, mits de roedelleider actief aanwezig is. De jongen van de roedelleider hebben dan een zogenaamde ‘afhankelijke rang’.

Leider

Voor honden die als huisdier worden gehouden, geldt eigenlijk hetzelfde. Bij gebrek aan soortgenoten, bestaat hun roedel uit de leden van het gezin. Om onveilige situaties te voorkomen, moet de hond zijn baas beschouwen als roedelleider. Duidelijkheid en consequentheid zijn daarbij essentieel. Alleen als de baas duidelijk de leider is en dominant is over de hond, kunnen de kinderen van het gezin de afhankelijke rang krijgen. Door de hond worden ze dan gezien als ranghoger. Net als bij de wolvenroedel geldt daarbij wel dat de baas actief aanwezig is.

Afhankelijke rang

Het is belangrijk dat de afhankelijke rang van kinderen niet in het geding komt. Honden en kinderen mogen dus nooit alleen gelaten worden; er moet altijd een dominante volwassene bij zijn. Alleen dan worden de kinderen door de hond als hoger in rang gezien en zal de hond accepteren dat de kinderen voor hemzelf gaan. Positieve associaties helpen daarbij. Als een kind bijvoorbeeld iets te eten krijgt, is het slim om de hond ook iets te geven en het dier niet te negeren. Het kind is dan als eerste aan de beurt en pas daarna komt de hond. Op die manier wordt de afhankelijke rang van het kind versterkt.

Regels

Onduidelijkheid over de rangorde levert frustratie op bij honden. Ouders kunnen dit voorkomen door strikte regels te stellen voor hun kinderen: geen trekspelletjes (waarbij de macht wordt bepaald), niet aan het voer of de speeltjes van de hond komen en de hond niet dwingen om commando’s van een kind op te volgen. Wanneer een kind verkeerd gedrag naar de hond toe vertoont, kan het beter niet gecorrigeerd worden in het bijzijn van het dier. Daarmee wordt de afhankelijke rang van het kind ondermijnd, wat kan leiden tot dominant gedrag en gevaarlijke situaties.

Wil jij ons helpen om hondeneigenaren en ouders goed voor te lichten over een veilige omgang tussen hond en kind? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!

Van de 1,5 miljoen honden in Nederland leeft 90% alleen. Als hun baas te vaak van huis is, kunnen ze zo verknipt raken door hun verlatingsangst dat het gedrag van de hond niet meer te handhaven is. Honden blaffen en janken de hele buurt bij elkaar, ze vernielen de huisraad of worden onzindelijk. Lees meer.

Al lange tijd wil je een hond aanschaffen. Samen met je gezinsleden of huisgenoten ben je tot de conclusie gekomen dat er genoeg tijd, energie, ruimte en geld is om een hond een goed leven te kunnen bieden. Lees meer.

Bij een goede verzorging van honden is veel beweging essentieel. Een hond moet zeker vier keer per dag uitgelaten worden, waarvan minimaal een keer minstens een uur. Een enthousiast baasje dat het dier veel aandacht geeft, behoort tot de eerste levensbehoeften. Lees meer.

Rashonden worden gefokt op hele specifieke uiterlijke kenmerken. De positie en lengte van de oren, de omvang van de schedel, de lengte van de snuit, zelfs de kleur van de vacht is van belang. Hoe het dier er uit moet zien, staat exact beschreven in de rasstandaard. Lees meer.

Je wilt een gehoorzaamheidscursus volgen met je hond. Maar welke hondenschool is geschikt? De Sophia-Vereeniging heeft een aantal aandachtspunten op een rij gezet om je te helpen in je keuze voor een hondenschool. Lees meer.

Doordat een hond en een kind elkaars lichaamstaal niet goed kunnen duiden, gebeuren er jaarlijks duizenden ongelukken. Om risico’s te voorkomen, is het belangrijk dat al lang voor de geboorte van een baby nieuwe gedragsregels voor de hond worden doorgevoerd. Lees meer.

Veel mensen zijn bang voor honden. Omdat ze overal honden tegen kunnen komen, ervaren deze mensen hun omgeving als onveilig. Bovendien vertonen bange mensen vaak gedrag dat honden uitdaagt tot een reactie. Lees meer.

Over het houden van honden wordt binnen een multiculturele samenleving verschillend gedacht. De Nederlandse samenleving bestaat uit talloze culturen. Binnen iedere cultuur bestaan andere opvattingen over de verhouding tussen dier en mens en over hoe er met dieren wordt omgegaan. Lees meer.

Steun de Sophia-Vereeniging en word lid. Voor nog geen 50 cent per week help je honden in nood aan een beter leven! Lees meer.

Stel je vraag!

Het HondenSpreekuur geeft informatie over het natuurlijke gedrag en de sociale behoeften van honden. Ook zijn er tips over de omgang tussen honden en jonge kinderen en over angst voor honden. Lees meer.

  • Stel je vraag!


    Heb jij een specifieke vraag over het gedrag, de huisvesting, voeding of verzorging van een hond, kat, konijn of knaagdier? Stel hem aan onze deskundigen!
  • Sophi@-Nieuws


    Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden van al het nieuws van de Sophia-Vereeniging, meld je dan aan voor het Sophi@-Nieuws!
  • Word lid!


    Wil jij ons helpen om huisdierenleed te bestrijden? Word dan nú lid van de Sophia-Vereeniging!